Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Wijziging verstrekken epoëtines per 1-1-2022

LHV en NHG hebben onverwacht te horen gekregen dat het ministerie van VWS heeft besloten dat de regels rondom voorschrijven

Wat verandert er per 1 januari 2022?

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit

Save the date, belangrijke data voor apotheekhoudende huisartsen in 2022

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal

FMD: heeft u zicht op uw alerts?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese

Benchmarkverslagen KIF beschikbaar

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar

Interview NZa over doorontwikkeling extramurale financiering

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie.

Recall losartan, valsartan en irbesartan

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of

Prestaties farmaceutische zorg voor 2022 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen

Extra mogelijkheid aanvragen bijdrage meerkosten corona nog t/m 29 juni

Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van

Hoge respons op uitvraag KIF

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) is onlangs afgerond en heeft tot een enorme respons onder apotheekhoudende huisartsen geleid: 97%! Nadat