Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Benchmarkverslagen KIF beschikbaar

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar

Interview NZa over doorontwikkeling extramurale financiering

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie.

Recall losartan, valsartan en irbesartan

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of

Prestaties farmaceutische zorg voor 2022 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen

Extra mogelijkheid aanvragen bijdrage meerkosten corona nog t/m 29 juni

Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van

Hoge respons op uitvraag KIF

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) is onlangs afgerond en heeft tot een enorme respons onder apotheekhoudende huisartsen geleid: 97%! Nadat

Doorontwikkeling bekostiging extramurale farmacie

De NZa heeft veldpartijen uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomstige bekostiging van de extramurale farmacie. Samen met

Vergoeding FMD onderhandelingskwestie

Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines

Medicatiebewaking van uw AIS mogelijk onvolledig

In de G-Standaard van mei 2021 is per abuis een aantal artikelen vervallen. Softwareleveranciers is gevraagd deze artikelen te heractiveren,

LHV start meldpunt over hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis [update]

Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht