Spring naar content

Herziening GVS definitief van de baan

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van deze herziening en zijn blij dat minister Kuipers heeft geluisterd en dit besluit heeft genomen. De minister ziet in dat de impact van dit plan voor patiënten en huisartsen te groot is. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister toelichting op zijn besluit.

Lammert Hoeve, bestuurslid LHV: “Goed dat minister Kuipers heeft geluisterd naar de grote bezwaren die wij samen met andere koepels van artsen en apothekers meermaals hebben geuit. De minister ziet nu ook in dat deze herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) grote risico’s voor patiënten, extra zorgkosten en meer werk voor de huisarts met zich mee brengt”.  

Lees de kamerbrief over Afstel GVS-modernisering

Risico’s, extra kosten en regeldruk

Eind september 2022 besloot minister Kuipers al om de herziening van het GVS uit te stellen en nader onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van dit plan. Waaronder het risico op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen en de opgelopen inflatie in combinatie met het mogelijk extra bijbetalen voor patiënten. Ook het negatieve advies van het Adviescollege Regeldruk (ATR) was reden voor dit uitstel.

We zijn blij dat de minister inziet dat de impact en mogelijke gevolgen van dit plan te groot zijn voor onder meer patiënten en huisartsen en het besluit heeft genomen af te zien van deze herziening van het GVS. In de kamerbrief van 17 mei jl. geeft de minister aan met betrokken veldpartijen te bekijken hoe het GVS verder verbeterd kan worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op dit dossier nauwlettend en houden jullie op de hoogte.

Lees ook onze eerdere berichtgeving

Nieuws

Na een uitgebreide toelichting kon de ledenvergadering op 28 november unaniem instemmen met het onderhandelingsresultaat voor de cao huisartsenzorg. De

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke