Spring naar content

Zorgen over geneesmiddelenbeleid VWS

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen we samen met de Federatie Medisch Specialisten, NHG, KNMP en NVZA in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat geneesmiddelenbeleid op 22 maart. Huisartsen, apothekers en medisch specialisten maken zich door het toenemende tekort grote zorgen over de farmaceutische zorg aan patiënten.

Er is samen met de Federatie Medisch Specialisten, NHG, KNMP en NVZA een brief gestuurd naar de tweede kamer. Met deze brief vragen we, in aanloop naar het debat, aandacht voor de volgende twee punten. 

1. Maatregelen geneesmiddelentekorten

Samen met de andere koepels verzoeken we de Tweede Kamer om er bij minister Kuipers op aan te dringen prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor geneesmiddelenproductie in Nederland en Europa. De overmatige afhankelijkheid van grondstoffen uit Azië in combinatie met de verkoop van productiefaciliteiten vormt een bedreiging voor de leveringszekerheid van geneesmiddelen in Nederland en Europa.  

2. Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Door de LHV, het NHG en andere zorgkoepels is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de wijze waarop het ministerie van VWS van plan is het GVS te moderniseren. Zo zal de huisarts in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van NHG-richtlijnen om bijbetaling te voorkomen door een andere therapeutische stof of zelfs een geneesmiddel uit een andere therapeutische groep voor te schrijven. Wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee en daarmee risico op medicatiefouten.  

We verzoeken de kamer bij de minister te benadrukken opnieuw met de betrokken veldpartijen in gesprek te gaan om te komen tot nieuwe criteria voor een effectieve clusterindeling, ten behoeve van de veiligheid van patiënten en het verminderen van de administratieve lasten voor zorgverleners. 

Nieuws

Het overlegteam huisartsen (OTH) is sinds het najaar in gesprek met Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2024 – 2025. Vanuit

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 14 maart werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de inzet van de LHV op