Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

ELC vraagt duidelijkheid over verplichting intern toezicht

Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van

ELC houdt minister aan toezegging pauzeknop

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli 2023 heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht,

Huisartsenzorg in schijnwerpers bij eerstelijnszorgdebat

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

ELC vraagt aandacht voor stapeling administratieve lasten bij zorgdebat Tweede Kamer

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV

Moedige Kamerleden geven gehoor aan jarenlange bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

De Eerstelijnscoalitie prijst het initiatief van Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de jaarverantwoordingsplicht voor

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande uit negen partijen uit de eerstelijn*, voelt zich gesteund door de Tweede Kamer in haar verzet

Nieuw: e-learning Wtza voor de huisartsenzorg

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De Wtza regelt aan welke eisen álle

Tweede Kamer wil uitleg van minister Helder over jaarverantwoordingsplicht

Deze week verzocht het CDA in de Tweede Kamer de minister om schriftelijke vragen over de jaarverantwoording te beantwoorden. Minister

VWS volhardt in invoering jaarverantwoording

Als LHV verzetten we ons al jaren stevig tegen de jaarverantwoordingsplicht en de extra administratieve belasting die dit betekent voor

Eerste lijn kritisch over wetsvoorstel Wibz: opnieuw lastenverzwaring

De meeste verplichtingen in het wetsvoorstel Wibz zijn niet uitvoerbaar voor huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. Dat hebben wij samen met