Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

Politiek Café: vertrouwen is het sleutelwoord

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

ELC vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Bijeenkomst: Intern toezicht (bijna) ingeregeld en hoe nu verder?

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom

Zo hebben wij gereageerd op de internetconsultatie jaarverantwoording

Stel de pauzeknop jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders. Daarvoor pleit de Eerstelijnscoalitie in haar reactie op de internetconsultatie voor het

Organiseren intern toezicht en andere Wtza-verplichtingen, wanneer moet je wat doen?

Minister Helder heeft eind september in een kamerbrief aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

De stapeling van administratieve lasten uit wet- en regelgeving heeft grote impact op de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg.

Minister hoort ELC en drukt pauzeknop jaarverantwoording definitief in

Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van

ELC houdt minister aan toezegging pauzeknop

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli 2023 heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht,

Huisartsenzorg in schijnwerpers bij eerstelijnszorgdebat

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

ELC vraagt aandacht voor stapeling administratieve lasten bij zorgdebat Tweede Kamer

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV