Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

Getalsgrens intern toezicht verhoogd naar 50

Goed nieuws voor huisartsen en andere kleine eerstelijnszorgaanbieders! De Wtza-verplichting om intern toezicht in te richten gaat pas gelden voor

Ben jij een micro-zorgaanbieder?

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Politiek Café: vertrouwen is het sleutelwoord

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

ELC vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Bijeenkomst: Intern toezicht (bijna) ingeregeld en hoe nu verder?

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom

Zo hebben wij gereageerd op de internetconsultatie jaarverantwoording

Stel de pauzeknop jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders. Daarvoor pleit de Eerstelijnscoalitie in haar reactie op de internetconsultatie voor het

Organiseren intern toezicht en andere Wtza-verplichtingen, wanneer moet je wat doen?

Minister Helder heeft eind september in een kamerbrief aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

De stapeling van administratieve lasten uit wet- en regelgeving heeft grote impact op de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg.