Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Onbegrip over afwijzing alternatieven jaarverantwoording

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële

Eerstelijnscoalitie nog vol in dialoog over verplichte jaarverantwoording

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan

Verplichting accountantsverklaring van de baan, nog steeds extra administratieve lasten

Er is géén accountantsverklaring nodig voor kleine zorgaanbieders met kortweg een netto omzet t/m €12 miljoen. Dat heeft minister van

Nieuwe regels jaarverantwoording onbetaalbaar en onuitvoerbaar

Een jaarlijkse accountscontrole, een jaarrekening volgens een vast model én een bestuursverslag voor huisartsenpraktijken? Als het aan het ministerie van

Stand van zaken Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen. Zoals het ernaar uitziet wordt de Wtza per 1 juli

LHV: voorkom stapeling administratieve lasten door wet toetreding zorgaanbieders

Volgende week spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet regelt