Spring naar content

Beweging

Auteur: Marjolein Tasche

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan. We spreken doorlopend met Kamerleden, organiseren werkbezoeken, houden ledenpeilingen en zoeken de verbinding met ambtenaren vanuit de inhoud. Met schrapsessies en een programma Ontregel de Zorg tot gevolg. Stopte daarmee de stapeling van lasten? Nee, ieder nieuw incident leverde een nieuwe wet op. De balans was zoek en de druk is oneigenlijk toegenomen.

De afgelopen jaren werd de openbare jaarverantwoordingsplicht het symbool van die stapeling. Binnen de Eerstelijnscoalitie hebben we als LHV hard gewerkt aan een uitzondering voor de hele eerste lijn. Waarom was het toch nodig dat iedere kleinschalige zorgverlener tientallen vragen moet beantwoorden in tijd die veel beter naar patiëntenzorg kan gaan?

Begin februari 2024 organiseerden we met de Eerstelijnscoalitie een Politiek Café, om de nieuwe zorgwoordvoerders mee te nemen in de dagelijkse praktijk van kleinschalige zorgverleners. Huisartsen, tandartsen, apothekers en verloskundigen vertelden over de pijn die zij in de praktijk voelen vanwege alle formulieren en lijsten die zij moeten invullen, vaak zonder duidelijk nut en noodzaak. Tijdens deze uitwisseling werd weer eens duidelijk dat het verminderen van lastenverlichting in de zorg een ongelooflijk lastige puzzel is. Maar er ontstond tegelijkertijd ruimte voor een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg, met aandacht voor het belang van alle betrokkenen. De start van een beweging.

Zo initieerde Tweede Kamerlid Julian Bushoff, zorgwoordvoerder voor Groenlinks/PvdA, een amendement dat de openbare jaarverantwoording voor een substantieel deel van de huisartsen minder zwaar maakt. Eind maart 2024 stemde de Tweede Kamer hier unaniem mee in. Het volledig schrappen van de jaarverantwoordingsplicht blijkt niet mogelijk vanwege de wettelijke taak van de NZa en de informatie die zij daarvoor nodig heeft. En ook de Tweede Kamer vindt dat alle zorgaanbieders die met publiek geld werken hier verantwoording over moeten afleggen. De oplossing is gevonden in het terugbrengen van tientallen vragen naar slechts drie vragen. Een flinke verlichting voor een grote groep huisartsen.

Natuurlijk hadden we graag gezien dat alle huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders werden uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht. Helaas was dat echt onmogelijk. Ook grotere aanbieders krijgen meer vragen gesteld. We merken dat partijen oog voor elkaar hebben. Er kwam beweging in een vastgelopen traject. Ik zie het als een eerste stap in het verder verlichten van voor ons onnodige lasten.

Marjolein Tasche
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Dit blog is ook verschenen als voorwoord in De Dokter | 18 april 2024

Meer columns en blogs

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,