Nieuw beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist

 
Nieuw beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist
De beroepsvereniging V&VN heeft een nieuw profiel van de verpleegkundig specialist (VS) gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de VS in twee specialisaties ingedeeld: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De VS in de huisartsenzorg valt onder het specialisme AGZ. Wat betekent dit voor de huisartsenzorg?

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) heeft besloten de voorheen vijf verpleegkundig specialismen terug te brengen tot twee. Het nieuwe specialisme AGZ kent verschillende aandachts- en expertisegebieden, waaronder huisartsenzorg. De inhoud van de opleiding van de VS in de huisartsenzorg blijft grotendeels gelijk

Generieke basis

De huisartsenzorg is één van de beschreven expertisegebieden. Elke VS AGZ heeft een generieke basis in de algemene gezondheidszorg, en legt zich binnen een aandachtsgebied toe op een expertisegebied. Dit expertisegebied is de basis waarvan zij tijdens de (praktijk)opleiding, omscholing, bij- en nascholing verdere specifieke deskundigheid heeft opgedaan.

De VS AGZ is (sinds 1 september 2018 definitief) een zelfstandig bevoegd behandelaar en kan in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost kwalitatief goede zorg én continuïteit van zorg bieden. Daarnaast levert de inzet van een VS meer tijd op voor zowel de patiënten als de huisarts (zie ook de praktijkvoorbeelden van inzet personeel op meertijdvoordepatient.lhv.nl).

Expertisegebieden

Het expertisegebied van de VS AGZ vormt het geheel van specifieke kennis, vaardigheden en attitude om optimale zorg te verlenen aan specifieke patiëntengroepen. Deze specifieke deskundigheid is aanvullend aan de gemeenschappelijke deskundigheid en de competenties binnen het aandachtsgebied. Als een VS met een ander expertisegebied in de huisartsenzorg wil werken, zal (bij)scholing op het terrein van de huisartsenzorg nodig zijn.

Meer informatie

DOWNLOAD BEROEPSPROFIEL VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST (PDF)

 

 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist V&VN

Bron: Beroepsprofiel verpleegkundig specialist V&VN