Update handreiking over overdracht patiëntendossier

 
Update handreiking over overdracht patiëntendossier
De KNMG heeft haar advies over de overdracht van het patiëntendossier bij verandering van huisarts geüpdatet. De nieuwe handreiking sluit beter aan bij de huidige praktijk in de huisartsenzorg zoals de technische werkwijzen en bij actuele richtlijnen.

De hoofdregel van deze handreiking is: als een patiënt wil overstappen naar een andere huisarts, dan draagt de oude huisarts het dossier van de patiënt over aan de nieuwe huisarts. De regel is dat de huisarts dit doet met toestemming van de patiënt maar zonder tussenkomst van de patiënt én op een beveiligde digitale manier.

Update naar huidige technologie en wetgeving

Het was hoog tijd voor een actualisering die beter aansluit bij de huidige praktijk. De KNMG en de LHV hebben samengewerkt aan een update van deze handreiking.

De vernieuwde handreiking houdt rekening met:

  • technologische veranderingen, zoals het digitaal overdragen van patiëntendossiers;
  • de nieuwe wettelijke bewaarplicht vanaf 2020: van 15 naar 20 jaar;
  • de overdracht van de bewaarplicht aan de nieuwe huisarts;
  • het aan- en afmelden van het patiëntendossier bij het LSP indien de patiënt zich daarvoor had aangemeld;
  • de toestemming van de patiënt;
  • de vernietiging van dossiers, op verzoek van de patiënt of na de overdracht;
  • het wettelijk recht van de patiënt op kosteloze elektronische inzage en verstrekking van het eigen dossier (per juli 2020)
  • de nieuwste versie van de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (2020).

Download de handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts

Beheer patiëntendossier als er geen opvolger (bekend) is

We zien helaas soms gebeuren dat huisartsenpraktijken stoppen zonder dat er een opvolger is die de patiënten overneemt. Gezien de toenemende tekorten aan huisartsen, verwacht de LHV dat dit steeds vaker zal voorkomen.

Zoals de KNMG-handreiking ook stelt, is de praktijkhouder verantwoordelijk voor het beheer van de patiëntendossiers zolang de patiënt geen nieuwe huisarts heeft. Dat geldt dus ook als de praktijkhouder is gestopt. Soms zal dat beheer tijdelijk nog wel mogelijk zijn, maar in sommige situaties ook niet, bijvoorbeeld bij overlijden van de praktijkhouder of als de patiënt langdurig geen nieuwe huisarts vindt. Ook is het ontbreken van een opvolger een probleem voor de bewaarplicht van dossiers van overleden patiënten.

Wettelijk gezien is hier nog geen goede oplossing voor. Er kan niet van gepensioneerde huisartsen of nabestaanden worden verwacht dat zij langdurig zorgdragen voor het beheer van patiëntendossiers en dat die toegankelijk zijn voor inzage. Ook is dit niet altijd regionaal op te vangen door andere huisartsen, zeker in regio’s waar grote tekorten zijn en deze problematiek zich vaker zal voordoen.

De LHV wil dat hier een werkbare oplossing voor komt. We zijn daarover in gesprek met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.