Spring naar content

Patiëntengegevens en ICT

Je bent als huisarts meer dan ooit een knooppunt van digitale informatie. Het veilig opslaan van en omgaan met patiëntgegevens stelt niet alleen eisen aan de systemen in de praktijk. Het vraagt ook iets van jouw kennis en gedrag. We wijzen je de weg in het wat, waarom en hoe.

Actuele onderwerpen

Je bent in de praktijk volop bezig met implementeren van nieuwe wetgeving en met maken van afspraken over gedrag dat daarbij past. We helpen je graag op weg op de belangrijkste onderwerpen.

Wat je moet regelen

De wet en de overheid stellen steeds meer eisen aan de digitale systemen in de huisartsenpraktijk. Hier vind je alles wat je op orde moet hebben, of wat je moet regelen als je start met een nieuwe praktijk.

 • Privacywet AVG

  De Privacywet stelt eisen aan hoe je omgaat met de gegevens van jouw patiënten. Hier vind je aan welke verplichtingen je moet voldoen en hoe je dat regelt.

 • HIS en patiëntendossiers

  Met behulp van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) houd je patiëntendossiers bij, plan je afspraken, schrijf je medicatie voor en declareer je bij zorgverzekeraars.

 • Overdragen van patiëntendossiers

  Bekijk hier hoe je een dossier van jouw patiënt het beste kunt overdragen aan een andere huisarts.

Digitaal patiëntcontact

E-health neemt een hoge vlucht binnen de zorg. Jouw patiënt wordt daarbij steeds meer een ‘digitale consument’. Hier vertellen we je meer over de mogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk.

 • Beeldbellen

  We beantwoorden jouw vragen, geven praktische handvatten en presenteren een overzicht van applicaties en hun functionaliteiten.

 • E-consult

  Hoe zorg je dat e-consulten in jouw praktijk toenemen? Waar moet je bij een e-consult op letten? Ons handboek geeft je tips van oriëntatie tot implementatie. En ervaringen van huisartsen, praktijkmanagers en patiënten.

 • E-health

  Er komen steeds meer toepassingen voor e-health in de huisartsenpraktijk. Op deze pagina zie je waar wij ons voor inzetten en welke tips wij voor jou hebben.

 • Telemonitoring

  Heb jij patiënten waarbij het ziekenhuis of jouw huisartsenpraktijk telemonitoring inzet? Weet jij wat er dan van jou als huisarts wordt verwacht?

Standpunt LHV

De LHV volgt belangrijke digitale ontwikkelingen op de voet. Ook proberen we deze te beïnvloeden door actieve deelname aan projecten. In deze video vertelt Johan Snijders, onze beleidsadviseur ICT, je over wat vanaf 2021 de belangrijkste thema’s zijn op het gebied van digitalisering in de huisartsenzorg.

Bij alle digitale oplossingen staan voor ons de kernwaarden van de huisartsenzorg centraal: een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg. Oplossingen moeten door jou intuïtief en simpel te gebruiken zijn en moeten je ondersteunen in het zorgproces. Ook moeten ze voldoen aan de behoeften van jou als huisarts, aan maatschappelijke verwachtingen en aan wettelijke eisen.

Bovendien is digitalisering in onze visie niet enkel een kwestie van wetgeving en systemen. Het vraagt juist ook veel van het dagelijkse gedrag van jou als huisarts én van de ondersteuners in de praktijk. Op al deze vlakken ondersteunen we je als lid met informatie, tips en handreikingen.

Digitale toepassingen zijn er ter ondersteuning van het arts-patiëntcontact. We zijn er als LHV voorstander van dat je met jouw patiënten samen beslist of het patiëntcontact fysiek of digitaal plaatsvindt. Wij vinden dat je de mogelijkheden moet krijgen om die e-health-middelen in te zetten die aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn, en die passen bij jouw praktijk en patiëntenpopulatie.

 • We willen de huisarts meer emanciperen als klant van leveranciers. Daarom stellen we ‘toetsbare basiseisen’ voor HIS’en op, waarmee we de producten willen verbeteren. Ook ontwikkelen we model inkoopvoorwaarden en handreikingen. Dit doen we samen met NHG en InEen in project XIS.
 • De systematiek achter het doorsturen van een dossier van een patiënt die verhuist goed regelen.
 • Betere uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners en zorginstellingen.
 • Goed inregelen van digitale inzage door patiënt in zijn of haar dossier.
 • Opschaling van bewezen e-healthvoorzieningen, naar behoefte.

Om dat te bereiken houden we goed contact met andere partijen zoals HIS-leveranciers, overheid, zorgverzekeraars, ouderenzorg en ziekenhuizen. Ook lobbyen we in de Tweede Kamer.

Gezamenlijke visie en Roadmap

Wij werken op digitale onderwerpen nauw samen met het NHG en InEen. Als basis voor die samenwerking dient onze gezamenlijk opgestelde visie op digitalisering in de huisartsenzorg. Vanuit deze visie hebben we een roadmap opgesteld. Daarin staan concrete projecten en programma’s die we de komende jaren met elkaar uitvoeren.

Download de Roadmap en de visie.

Bekijk ook