Spring naar content

Cao Hidha: wijzigingen vergoedingen en tarieven 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2022 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.620,06 (dit was € 4.541,49 in 2021). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabeldeel.

De Hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.448,55 (dit was € 2.406,91 in 2021). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.171,51 (€2.134,58 in 2021).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 18,16 in 2021 naar € 18,47 in 2022.

ANW

De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt per januari 2022 € 61,97 bruto (deze was in 2021 € 63,06 bruto). Het lagere tarief is een gevolg van de SPH pensioenstijging.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober t/m oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2020 – oktober 2021 is 1,73 procent. Meer informatie hierover vindt u via het CBS.

Lees meer in het thema cao’s en functiewaardering

In een cao staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de cao en dat u de minimale afspraken volgt. U mag altijd in positieve zin afwijken voor een medewerker, maar andersom niet.

Nieuws over cao’s

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Aan het einde van het jaar krijgt u misschien vaker vragen van medewerkers over vakantieuren. Hebben uw medewerkers nog vakantieuren over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. In dit bericht leest u waar u rekening mee moet houden.  

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.