Spring naar content

Onderhandelingsresultaat voor 1 cao voor huisartsen in loondienst

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen die elders in dienst zijn. Dit zijn enkele van de uitkomsten van onze onderhandelingen over een nieuwe cao voor alle huisartsen in loondienst. De volgende stap is dat wij dit onderhandelaarsresultaat voorleggen aan de Landelijke Ledenvergadering.

De nieuwe cao biedt mogelijkheden om op het gebied van arbeidstijden tot maatwerkafspraken te komen waarbij optimaal rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast zijn in de cao instrumenten opgenomen die ervaren werkdruk in een vroegtijdig stadium bespreekbaar maken.

Deze cao kent twee functieprofielen: voor de praktijkhouder in dienstverband en de huisarts in dienstverband.

De cao Huisartsen op hoofdlijnen

Een korte samenvatting van de onderhandelingsresultaten:

 • De cao heeft een looptijd van 14 maanden: van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2025.
 • Er is een structurele loonsverhoging overeen gekomen van 10,5%:
  • Per 1 augustus 2024 worden de lonen structureel met 5% verhoogd.
  • De eindejaarsuitkering wordt in 2024 verhoogd met 3%, waarvan 2% structureel en 1% eenmalig.
  • Per 1 april 2025 worden de lonen structureel met 3,5% verhoogd.
 • De eindejaarsuitkering voor hidha’s en voor overige huisartsen in loondienst is  gelijkgetrokken.
 • De nieuwe cao biedt de mogelijkheid om op individueel niveau een aanvullende toeslag af te spreken.
 • Uitgangspunt is dat werknemers meer regie krijgen over het indelen van hun diensten, vergelijkbaar met praktijkhouders.
 • De verschillen tussen de leeftijdsdagen en het aantal vakantiedagen van de praktijkhouder dienstverband respectievelijk huisarts dienstverband blijven gehandhaafd.
 • De huidige pensioenregelingen (bij SPH resp. PFZW) blijven voor nu gehandhaafd.
 • Cao-partijen hebben een verplichte verzekering van het WGA-hiaat afgesproken.

Voorleggen aan leden

We zijn blij dat we tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen. De gemaakte afspraken werken we de komende maanden uit  in concrete cao-teksten. Medio augustus is de volledige tekst van de nieuwe cao beschikbaar. Elke partij legt die uitgewerkte tekst ter akkoord voor aan hun leden. Voor de LHV zal dit worden geagendeerd in de landelijke ledenvergadering op 1 oktober.

Eén cao voor huisartsen in loondienst

Deze cao dient ter vervanging van de cao hidha en zal ook gaan gelden voor huisartsen die elders in loondienst zijn (in de cao praktijkhouder dienstverband. Deze laatste groep had al jaren geen actuele cao meer.

Met één cao voor alle huisartsen in loondienst willen de LAD, de LHV en InEen het werken in loondienst voor huisartsen aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderhandelingsresultaat? Dan kun je als LHV-lid je vraag sturen naar cao@lhv.nl.

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap lees je in ons thema.

Nieuws

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per