Spring naar content

Declaraties eerste boosterronde in april eindelijk mogelijk

Ondanks dat huisartsen de eerste boostervaccinaties al in december 2021 hebben gezet, is het nog steeds niet mogelijk om deze werkzaamheden te declareren bij de overheid. Als LHV dringen we hier al lange tijd op aan bij VWS. Het ministerie heeft nu gemeld dat pas in april het declaratieportaal open kan gaan.

In totaal hebben huisartsen in de eerste boosterronde (die eind november begon) zo’n 300.000 vaccinaties gezet. Naast vaccinaties aan huis van niet-mobiele mensen, zijn er ook huisartsen die hebben bijgesprongen bij het vaccineren in instellingen en voor de GGD. De werkzaamheden voor instellingen en voor de GGD zelf kunnen gedeclareerd worden bij de GGD (die laatste op basis van regionale tariefafspraken).

Declaratieportaal pas in april geopend

De declaraties voor thuisvaccinaties van niet-mobiele mensen verlopen via de SNPG, omdat die op direct verzoek van de overheid zijn gedaan. Het ministerie van VWS moet zorgen voor de juiste financiering van de SNPG, zodat de SNPG het declaratieportaal kan inrichten en openstellen. Eerder hebben zij gemeld dat declaratie in het eerste kwartaal van 2022 mogelijk zou zijn. Nu hebben we te horen gekregen dat dat niet wordt gehaald en dat het declaratieportaal pas in april zal worden geopend.

Dat is wederom later dan toegezegd en dan wij hadden gevraagd. Ondertussen heeft de overheid vorige week huisartsen wel gevraagd of ze wederom een rol kunnen spelen in de tweede boosterronde. We hebben de toezegging van VWS dat de tarieven voor thuisvaccinaties en vaccinaties in instellingen zonder medische dienst in deze nieuwe boosterronde zullen worden geïndexeerd.

We blijven aandringen op een snelle afhandeling van de betalingen voor de al verrichte werkzaamheden. Zodra we meer details hebben over het declareren, dan hoort u dat van ons.

Meer informatie over de tarieven voor covid-vaccinaties vindt u op deze factsheet.

Lees meer

Alles over COVID-vaccinaties vindt u in ons thema.

Nieuws over corona

Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de landelijke ledenvergadering van de LHV op 24 mei een standpunt ingenomen over een toekomstige

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Vorig jaar is landelijk afgesproken om het niet-gebruikte deel van de corona-compensatie 2020 (‘het coronatientje’) te gebruiken ter dekking van