Spring naar content

Hoelang mogen vakantiedagen bewaard worden?

Hoelang mogen vakantiedagen bewaard worden?

16 december 2020

Hebben uw medewerkers nog vakantiedagen over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen voor uw personeel na 6 maanden en voor de hidha’s na 5 jaar. En hoe zit het met bovenwettelijke uren? U leest het in dit bericht.

Beleid en bekostiging afbeelding

Cao Huisartsenzorg

Voor het personeel dat valt onder Cao Huisartsenzorg geldt dat de wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. De overgebleven uren van 2020 moeten dus voor 1 juli 2021 opgemaakt worden.

In de Cao Huisartsenzorg staat dat werknemers 38 extra vakantieuren krijgen. Deze bovenwettelijke uren vervallen 5 jaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat werknemers bovenwettelijke vakantieuren krijgen op basis van leeftijd.

Cao Hidha

Voor de huisartsen in dienst van een huisarts (hidha’s) is afgesproken dat alle vakantiedagen (wettelijke en bovenwettelijke) pas na 5 jaar vervallen. 

Welke uren schrijf ik als eerste af?

Als een medewerker vrij neemt, schrijft u eerst de wettelijke vakantiedagen af, daarna de bovenwettelijke. Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer met vakantie gaat dan worden de uren volledig afgeboekt van het tegoed. Er is geen verschil tussen volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Reden daarvan is dat gedurende arbeidsongeschiktheid ook het volledig aantal uren (wettelijk en bovenwettelijk) wordt opgebouwd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het bewaren van vakantiedagen? Of andere personeelsvragen waar u als praktijkhouder mee zit? Neem dan contact op via cao@lhv.nl of via 085 – 04 80 110.

Nieuws

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.