Spring naar content

Cao Huisartsenzorg 2024-2025 vanaf nu online beschikbaar

De Cao Huisartsenzorg 2024-2025 is vanaf nu online beschikbaar. In dit bericht kun je de cao downloaden en lezen wat de belangrijkste afspraken zijn.

In december 2023 hadden partijen al ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg die per 1 januari 2024 is ingegaan. Voor het merendeel van de medewerkers in de huisartsenzorg stijgt het salaris met 10 procent over een periode van anderhalf jaar. De eerste verhoging is ingegaan op 1 februari.

De salarisverhoging is wellicht het meest in het oog springende onderdeel van de nieuwe cao, maar ook diverse andere arbeidsvoorwaarden zijn nieuw of vernieuwd. Zo is er een Persoonlijk Levensfase Budget geïntroduceerd en zijn verlofmogelijkheden uitgebreid. De vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerkvergoeding en onkostenvergoedingen is verruimd. En de leeftijd voor verplichting nachtdiensten is verlaagd.

De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg

  • Looptijd: 1 januari 2024 t/m 30 juni 2025
  • Per 1 februari 2024 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 5% voor de schalen 1 tot en met 9 en 4% voor de schalen 10 en hoger, met een minimum van 175 euro per maand (op fulltime basis).
  • Medewerkers bouwen extra verlof op met een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), te weten 10 uren in 2024 (op fulltime basis).
  • Verruiming van de vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerkvergoeding en onkostenvergoedingen.
  • Uitbreiding buitengewoon verlof en introductie rouwverlof.
  • Verlaging leeftijd verplichting nachtdiensten van 62 naar 60 jaar.
  • De handleiding FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg) wordt geactualiseerd met de functies doktersassistent, basisarts, programmamanager, ICT-adviseur en beleidsmedewerker/beleidsadviseur.
  • Korting op de premieafdracht aan SSFH: 0,6% i.p.v. 0,7%.

Downloaden

De nieuwe cao kun je downloaden op onze productpagina.

Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 biedt de Cao Huisartsenzorg het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) aan, waardoor medewerkers in de huisartsenzorg extra

De salarisschalen in de Cao Huisartsenzorg worden per 1 februari 2024 aangepast. Werknemers krijgen een structurele loonsverhoging die ingaat op

Alle partijen* hebben nu ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg per 1 januari 2024. Werkgevers- en werknemerspartijen zijn blij dat