Spring naar content

Huidig ANW-tarief voor Hidha blijft gelijk voor 2024

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha) berekend. Een overzicht van de ANW-tarieven voor de Hidha voor 2023 en 2024 is in dit bericht te vinden.

De ANW-tarieven voor Hidha’s worden volgens een vaste systematiek berekend waarbij o.a. de werkgeverslasten in mindering gebracht worden op het NZa-tarief voor praktijkhouders. Het is de wens van de Cao-partijen, waaronder de LHV, om in het traject tot één cao voor huisartsen in loondienst te komen en de berekening van de ANW-tarieven eenvoudiger en transparanter te maken dan deze nu is.

ANW-tarief 2023 vanaf april niet juist

Bij het maken van de nieuwe berekening vorig jaar is gebleken dat wij als LHV de ANW-tarieven voor de Hidha voor 2023 (geldend vanaf april 2023) volledig onbedoeld te hoog hebben vastgesteld. Dit had niet mogen gebeuren en is nadelig voor huisartsen die werkgever zijn van een Hidha.

ANW-tarief 2024 gelijk houden

Bij een correcte berekening voor 2024 vallen de ANW-tarieven voor de Hidha iets lager uit dan de op dit moment gehanteerde tarieven 2023. Besloten is om de tarieven 2024 gelijk te houden aan de tarieven van 2023, en niet naar beneden bij te stellen. Een overzicht van de ANW-tarieven voor de Hidha 2023 en 2024 is in onderstaande tabel te vinden.

Aard Verdaasdonk, vice-voorzitter van de LHV: ‘Wij betreuren het ten zeerste dat de berekening voor 2023 niet juist was. Als  LHV-bestuur hebben wij tijdens de Landelijke Ledenvergadering een toelichting gegeven. Wij hebben een afweging gemaakt en besloten om geen acties met terugwerkende kracht te ondernemen en het tarief voor 2024 gelijk te houden aan 2023. Het zou administratief dusdanig complex en duur worden om tarieven van 2023 te verrekenen en datzelfde geldt voor 2024 omdat het inmiddels eind maart is. De Landelijke Ledenvergadering heeft ingestemd met beiden.’

Per 1 januari 2025 stelt de LHV de ANW-tarieven voor de huisartsen in loondienst opnieuw vast op basis van de dan geldende NZa-tarieven voor praktijkhouders.

Dit zijn de ANW-tarieven voor Hidha’s voor 2023 en 2024:

 20232024
 Daadwerkelijk gehanteerde ANW-tarieven 2023ANW-tarieven 2023 volgens correcte berekeningANW-tarieven 2024 op basis van NZa-tarieven 2024Daadwerkelijk te hanteren ANW-tarieven 2024 gelijk aan 2023
Avond83,6177,9982,9983,61
Nacht en feestdag109,35101,99108,53109,35
Weekend96,4989,9995,7696,49

Nieuws

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de hidha. In dit bericht lees je wat er

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen