Spring naar content

Actieplan ANW aangenomen

Het Actieplan ANW en de toelichting daarop, zonder verplichte aansluitovereenkomst, zijn 29 november door de afgevaardigde huisartsen in de LHV ledenvergadering goedgekeurd. Daarmee hebben de huisartsen een gezamenlijk plan voor een toekomstbestendige ANW met drie actielijnen voor de korte en langere termijn vastgesteld.

De ambassadeurs hebben op basis van alle input van leden, deskundigen en juristen besloten het actieplan ANW en de toelichting goed te keuren. Voorafgaand aan deze stemming was de wijziging om de verplichte aansluitovereenkomst te laten vervallen al ingebracht. Met deze aanpassing ontstond er een duidelijke meerderheid, die nodig was deze belangrijke stap na 6 jaar te zetten. Met dit draagvlak kan in 2023 de stap gezet worden naar een andere organisatie van de ANW, waarin de ANW-diensten op een andere wijze worden verdeeld over alle huisartsen. Daarbij gelden dan de verhoogde en gedifferentieerde NZa-tarieven.

Huisartsen staan samen voor de ANW

Samen staan voor de ANW, dat is de koers waar de huisartsen nu voor kiezen. Door in te stemmen met het actieplan veranderen de huisartsen per 2023 de organisatie van de ANW. Huisartsen gaan samen op post de verantwoordelijkheid voor de invulling van de ANW delen. Alle huisartsen nemen daarin, net als nu, hun verantwoordelijkheid. Huisartsen worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij een post en krijgen in ruil daarvoor de mogelijkheid afspraken te maken over het doen van diensten, inspraak en mogelijkheden om hun diensten zelf in te roosteren.

Spoed = Spoed

Op weg naar de samen te bepalen stip op de horizon zetten de huisartsen verder in op het beperken van de instroom. Door onder meer strikte triage willen we het aantal huisartsen in de nacht terugbrengen om daarmee meer huisartsen vrij te spelen voor de dagzorg.

Tussenstap naar stip op de horizon

Duidelijk is dat dit geen eindoplossing is maar een stap in een proces waarin gekeken gaat worden naar de hele acute zorg. Door nu als huisartsen zelf de regie te pakken bepalen de huisartsen zelf hun toekomst. Op de korte termijn wordt de invulling van de huisartsenzorg in de ANW beter. Op de langere termijn hebben de huisartsen samen een strategische uitgangspositie voor de gesprekken over geïntegreerde spoedposten met de partners in de acute zorg.

Vervolg

De LHV gaat samen met VPH, NHG , InEen en in afstemming met ZN de plannen verwerken in een leidraad conform het IZa. Belangrijke zorg in de vergadering was de positie van de niet-gevestigde huisarts en zijn fiscale positie. Dit houdt de aandacht en wordt nader uitgezocht. De inzet is om zo snel mogelijk een leidraad en een implementatieplan te hebben zodat posten snel kunnen doorschakelen naar een werkwijze die in lijn is met het Actieplan. Daarmee komen dan ook de nieuwe verhoogde en gedifferentieerde NZa tarieven beschikbaar. Zodra meer duidelijkheid is over deze vervolg stap leest u dat in de LHV-nieuwsbrief.

Lees meer

Alles over de veranderingen in de ANW vindt u op onze website.

Nieuws

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een

Als LHV kunnen we ons niet vinden in de plannen van minister Kuipers voor vergaande centralisering van de acute zorg.

Dat is de slogan van de publiekscampagne om patiënten te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer