Spring naar content

Zekerheid voor waarnemers: geen dienstverband met HAP

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een dergelijke overeenkomst niet leidt tot het vermoeden van een dienstverband. Deze vraag is voorgelegd aan de Belastingdienst die nu aangeeft dat dit niet het geval is. Dat geeft ruimte aan waarnemers om de aansluitovereenkomst te tekenen waardoor ze ook recht hebben op bijbehorende voordelen.

De Belastingdienst heeft een nieuwe “Model Aansluitovereenkomst” tussen huisartsenposten en waarnemend huisartsen goedgekeurd. Deze overeenkomst is onderdeel van de veranderingen in de ANW op basis van het actieplan ANW van LHV, VPH, NHG en InEen dat november 22 werd goedgekeurd door de Landelijke Ledenvergadering.

Samen anders werken in de ANW

Onderdeel van het actieplan ANW is dat alle huisartsen bijdragen aan de ANW-diensten. Waarnemers hebben daarbij de keuze om zich aan te melden bij de post om net als praktijkhouders een vastgesteld aantal diensten in te vullen of om overgebleven diensten op te pakken. Waarnemers krijgen in alle gevallen, net als praktijkhouders, hun diensten en vergoedingen rechtstreeks van de huisartsenposten.

Ontstaat in die situatie niet een fictief dienstverband? Dat was de vraag die bij veel waarnemend huisartsen op kwam. Vóórdat het nieuwe roosteren werd ingevoerd hadden zij immers voor de ANW-diensten veel verschillende individuele praktijkhouders als opdrachtgevers. Als er door het nieuwe roosteren een opdrachtgever, namelijk de huisartsenpost, overblijft zou dat mogelijk het ondernemerschap van de zzp’er op losse schroeven kunnen zetten, was de gedachte.

Met LHV Model aansluitovereenkomst blijf je werken als ZZP-er

De LHV ging erover in gesprek met de Belastingdienst. Het antwoord is: “Nee”. Althans, zolang huisartsenpost en waarnemer gebruik maken van het nieuwe Model aansluitovereenkomst. In deze aansluitovereenkomst is duidelijk opgenomen dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen de huisartsenpost en de waarnemend huisarts.

Vanzelfsprekend houdt elke huisarts zich aan allerlei praktische afspraken met de post, zoals hoe laat de diensten beginnen en waar de sleutel van de voorraadkast ligt, etc. De post mag bepalen wat de huisarts moet doen, maar niet hoe de huisarts werkt. Dit heeft de Inspecteur van de Belastingdienst in een brief aan de LHV bevestigd (alleen te lezen door LHV-leden).

Aanpak schijnzelfstandigheid overheid vraagt oplettendheid huisartsen

Voor zowel waarnemers als voor praktijkhouders blijft het belangrijk om de ontwikkelingen rond de Wet DBA goed te blijven volgen. De overheid wil nog altijd schijnzelfstandigheid tegengaan en dat levert in de toekomst mogelijk risico’s op. De LHV blijft zich inzetten om waarneming mogelijk te maken. Kijk om de ontwikkelingen en de consequenties voor je eigen werk te volgen geregeld op onze themapagina over de wet DBA.

Nieuws

Afgelopen voorjaar zijn we samen met andere partijen in de spoedzorg gestart met publiekscommunicatie. Via een toolkit met middelen die

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een