Spring naar content

Actieplan ANW: toelichting en website gepubliceerd

Op het eerder gepubliceerde ANW-actieplan is een toelichting geschreven die voor huisartsen en huisartsenposten in meer detail beschrijft hoe LHV, VPH, NHG en InEen de avond-, nacht- en weekenddiensten in 2023 willen gaan vormgeven. Het actieplan en de bijbehorende toelichting liggen 29 november besluitvormend voor in de Landelijke Ledenvergadering.

of bekijk de veelgestelde vragen en het actieplan ANW

Bijeenkomsten over actieplan ANW

Meer weten over het Actieplan ANW en de effecten op uw werk? Kom naar de bijeenkomsten en praat mee!

 • 8 november Haarlem
 • 10 november Drachten
 • 15 november Nijmegen
 • 17 november Etten-Leur
 • 22 november online bijeenkomst
 • 24 november online bijeenkomst

Wilt u deelnemen aan een van de bijeenkomsten? U kunt zich per email aanmelden via s.vanhaaften@lhv.nl.

Meer info en aanmelden (vol = vol)

De noodzaak om nú het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is hoog. Met het actieplan en in de toelichting wordt recht gedaan aan de urgentie, de uitkomsten van meerdere onderzoeken en nemen wij als beroepsgroep de verantwoordelijkheid voor de 24/7-zorg die is vastgelegd in de kernwaarden en kerntaken opgesteld in Woudschoten.

De continuïteit van de zorg, dat is wat nu op het spel staat en waarvoor huisartsen nu in actie komen. De kern van het plan is dat alle huisartsen samen verantwoordelijkheid nemen om de ANW-zorg overeind te houden.

Koers voor 2023 en verder

De gekozen koers en de daaruit volgende keuzes uit het gezamenlijke actieplan (bijlage Actieplan ANW) van LHV, InEen, NHG en VPH, zijn de basis van de toelichting. Die toelichting biedt handvaten biedt aan huisartsen en huisartsenposten. Het actieplan zet koers langs 3 actielijnen die sterk afhankelijk zijn van elkaar en alleen gezamenlijk voor het gewenste resultaat gaan zorgen:

 1. Aanpassen van de organisatie van de ANW-zorg
  • 1a. Alle huisartsen hebben een contract met de HAP en committeren zich aan een gelijk aantal diensten
  • 1b. Gelijke beloning
 2. HuisartsenSPOEDzorg in de nacht
  • 2a. Alle posten voeren spoed = spoed in voor het einde van 2023
 3. De stip aan de horizon

Veelgestelde vragen

In de toelichting en op de website Veranderingen in de ANW-zorg leest u meer details en krijgt u in de FAQ antwoorden op veelgestelde vragen.

Noodzakelijke volgende stap

Het woord koers zegt het al, dit plan en de toelichting geven een richting. Daarmee zeggen we dat we nu samen deze richting opgaan, maar ook dat er:

 • Ruimte is voor maatwerk bij posten als daar door de aangesloten huisartsen behoefte aan is, zolang die aanpassingen liggen in de richting die we gezamenlijk hebben afgesproken.
 • De mogelijkheid bestaat om de gezamenlijke koers te verleggen en bij te sturen als dat nodig is tijdens de reis die we maken naar de stip op de horizon. We weten namelijk niet wat die stip precies gaat zijn, die toekomstplannen worden nog uitgewerkt samen met onze partners in de acute zorg en het ministerie van VWS. Ook weten we niet wanneer we in de tijd aankomen bij die stip die nu nog op de horizon ligt.
 • Jaarlijks met de leden van de klankbordgroep geëvalueerd gaat worden hoe het proces verloopt en waar we eventueel bij moeten sturen.
 • Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de komende tijd voortvarend gewerkt moet worden aan de in het IZA afgesproken gezamenlijke leidraad en implementatieplan voor de HDS.

Vervolgstappen

We hebben nu als huisartsen beschreven hoe we de ANW toekomstbestendig willen maken. De eerste stap is door de NZa gezet door hogere en gedifferentieerde tarieven mogelijk te maken. Na vaststelling van het actieplan is het zaak deze lijn uit te werken in een leidraad en een implementatieplan.

De deadline daarvoor is eind november, zodat de leden en de LHV-ambassadeurs in december kunnen besluiten of er vertrouwen is in de uitwerking en er aan de gestelde randvoorwaarde voor het tekenen van het IZA is voldaan.

Nieuws

Actieplan ANW aangenomen

Het Actieplan ANW en de toelichting daarop, zonder verplichte aansluitovereenkomst, zijn vanavond door de afgevaardigde huisartsen in de LHV ledenvergadering

Na veel gesprekken en bijeenkomsten met huisartsen hebben LHV, NHG, VPH en InEen besloten om hun voorstel voor veranderingen in

ANW-bijeenkomsten van start

De eerste twee van de vijf ANW-bijeenkomsten zijn geweest. Net als eerder bleek uit de ANW-enquête en tijdens de focusgesprekken,