Spring naar content

Advies Capaciteitsorgaan: leid veel meer huisartsen op

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag naar huisartsenzorg en ontwikkelingen in de beroepsgroep. Dit advies is veel hoger dan het werkelijke aantal opleidingsplekken nu (in 2022: 850) en ook een stuk hoger dan het vorige advies van het Capaciteitsorgaan (921).

Het Capaciteitsorgaan komt tot die conclusie op basis van de laatste inzichten over de ontwikkelingen van de zorgvraag, demografische ontwikkelingen en de arbeidstijdontwikkeling (het aantal uren dat huisartsen gemiddeld werken).

LHV-pleidooi voor meer huisartsen

Als LHV pleiten we er al jaren voor dat er meer huisartsen worden opgeleid, om beter in de stijgende zorgvraag te kunnen voorzien. De afgelopen jaren heeft dat al geleid tot een gestage toename van het opleidingsplekken. Het blijft ook de komende jaren dus nog ontzettend belangrijk om meer plekken aan te bieden en die gevuld te krijgen.

Een verhoging van het advies met zo’n 30 procent is ongekend. Ter Veer, die ook lid is van de Kamer Huisartsen van het Capaciteitsorgaan: “Een verdere ophoging van het aantal opleidingsplekken is echt nodig om de stijgende zorgvraag goed te kunnen opvangen. Deze forse stijging is in lijn met de toekomstvisie arts 2040 van de KNMG, waarin wordt voorspeld dat er veel meer artsen in de extramurale vakken moeten komen.

Wij willen als LHV graag bijdragen waar we kunnen om meer opleidingsplekken te realiseren, bijvoorbeeld in het werven van meer huisartsopleiders als dat nodig is.”

Meer opleiden, aanpak werkdruk en stimuleren gezondheid

Hilly ter Veer: “Het opleiden van meer huisartsen is erg belangrijk en parallel daaraan moeten we inzetten op het verlagen van de werkdruk, het anders organiseren van de zorg en het stimuleren van gezondheid. Want we gaan de uitdagingen in de huisartsenzorg niet redden met enkel en alleen méér huisartsen en medewerkers.

Zo moet er aandacht zijn voor het verminderen van de zorgvraag door preventie. Juist ook op andere beleidsterreinen dan de zorg (zoals in het sociaal beleid) moet meer worden ingezet op het voorkomen van gezondheidsproblemen, ook wel health in all policies genoemd.”

Wat gebeurt er met dit advies?

Het Capaciteitsorgaan adviseert de overheid over het aantal benodigde opleidingsplekken. Het is vervolgens aan het ministerie van VWS om te bepalen hoeveel extra opleidingsplekken er daadwerkelijk worden aangeboden.

We benadrukken richting VWS hoe belangrijk het is dat dit advies wordt overgenomen en dat tegelijkertijd alles op alles wordt gezet om de werkdruk aan te pakken, om te zorgen dat de huidige huisartsen blijven behouden voor het vak en dat jonge artsen vol enthousiasme blijven kiezen voor de huisartsenopleiding.

We hebben 11 januari 2023 in een brief aan de Tweede Kamer dit belang ook benadrukt. Lees hieronder in ons bericht Arbeidsmarkt: opleidingsplekken, commerciële aanbieders en behouden van waarnemers.

Bekijk ook het rapport van het Capaciteitsorgaan.

Nieuws

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag

Column van vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken.