Spring naar content

Update: Advies CBG: allopurinol tot eind september voor maximaal 1 maand meegeven

Het jichtmedicijn allopurinol is tijdelijk minder goed beschikbaar. Medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers en apotheekhoudenden om patiënten tijdelijk voor maximaal 1 maand mee te geven, zodat het medicijn beter beschikbaar blijft. Ook heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming gegeven de tabletten uit het buitenland te halen.

De sterktes 100mg en 200mg zijn tijdelijk niet leverbaar (200mg) of minder leverbaar (100mg). Productieproblemen en een grotere vraag naar allopurinol zijn de oorzaken van de verminderde beschikbaarheid. De sterktes 100mg en 200mg zijn tijdelijk niet leverbaar (200mg) of minder leverbaar (100mg). De variant met sterkte 300mg is nog wel voldoende beschikbaar. 

Tot  eind juli zijn er nog wel beperkte leveringen van allopurinol 100mg. Waarschijnlijk is het aantal verpakkingen niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Daarom luidt het advies van het CBG aan apotheekhoudenden:

  • Geef patiënten een kleinere hoeveelheid allopurinol 100mg mee: maximaal voor 1 maand in plaats van de gebruikelijke duur. Houd daarbij rekening met de voorraad die een patiënt thuis nog heeft. Deze maatregel geldt voorlopig tot 27 september 2023.

Door deze beperkte uitgifte is de verwachting dat de zorg voor patiënten met jicht voldoende is geborgd tot er weer meer voorraad beschikbaar is. 

Verwerking declaraties

Op grond van artikel 5 van de NZa-beleidsregels mag je vaker dan éénmaal een terhandstelling per voorschrift in rekening brengen wanneer het CBG (of IGJ) heeft geadviseerd om per verstrekking een kleinere hoeveelheid van het geneesmiddel af te leveren dan het voorschrift aangeeft. ZN heeft bevestigd dat dit het geval is vanaf het moment dat het CBG (of IGJ) de aanwijzing heeft gepubliceerd. Zie hiervoor het nieuwsbericht van het CBG.

Lees meer

Alles over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk vind je in ons thema.

Meer apotheekhoudend nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

Clobazam/Frisium tabletten van 10 mg zijn momenteel niet of beperkt beschikbaar. Om een tekort te voorkomen worden apotheekhoudende huisartsen en