Spring naar content

Afspraken over coronaposten, coronamodule en update Declareerwijzer

Afspraken over coronaposten, coronamodule en update Declareerwijzer

17 april 2020

Naast afspraken over de dagzorg en de ANW hebben LHV, VPHuisartsen en InEen met de verzekeraars en de NZa nu ook afspraken gemaakt over de coronaposten (daglocaties voor (mogelijk) besmette patiënten). Alle gemaakte afspraken zijn nu ook officieel vastgelegd in regelgeving door de NZa. In dit bericht leest u meer over de verder uitgewerkte afspraken rond de coronaposten, over het declareren van de coronamodule en vindt u de update van onze corona-aanvulling op de LHV Declareerwijzer.

Beleid en bekostiging afbeelding

De LHV berichtte u al eerder over de afspraken rond de dagzorg en de ANW. U kunt deze afspraken nalezen op de website en in een aanvulling op de LHV Declareerwijzer. Nu zijn ook de afspraken rond de coronaposten definitief en officieel opgenomen in de NZa-beleidsregels.

Veel huisartsen hebben te maken met coronaposten die door de praktijken zelf, via de huisartsenpost of in ROAZ-verband zijn opgericht voor het zien van patiënten die (mogelijk) besmet zijn met corona. De LHV, VPHuisartsen en InEen maakten de volgende afspraken met de verzekeraars en de NZa.

Nieuw: aanvullende financiële ondersteuning voor coronaposten

  1. De kosten voor het inrichten, huren, et cetera van deze locaties zijn aanvullende kosten. Deze kosten zijn onder voorwaarden na overleg bij de preferente verzekeraar of de regionale O&I-organisatie te declareren..
  2. Als de zorg overdag wordt geleverd vanuit een huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband, dan wordt voor het patiëntcontact een passantentarief in rekening gebracht.
  3. Bij de coronaposten die sommige huisartsenpraktijken zelf hebben ingericht, geldt ook dat het passantentarief in rekening kan worden gebracht mits de patiënt wordt gezien door een andere arts dan zijn of haar eigen huisarts. Anders geldt het regulier tarief.
  4. De benodigde huisartsencapaciteit op zo’n coronapost wordt in principe niet aanvullend vergoed. Er wordt namelijk vanuit  gegaan dat de uren dat de huisarts daar werkt in plaats komen van de uren op de praktijk waar de huisarts normaal gesproken werkt.  Daarbij wordt gerekend met een gemiddeld aantal uren dat er per normpraktijk op  coronapost wordt gewerkt. Dit gemiddelde bedraagt 1 dag per 2 weken (10 werkdagen) per normpraktijk.
    • Mocht onverhoopt meer inzet van huisartsen nodig zijn boven dit gemiddelde, dan wordt deze inzet van extra uren wel vergoed als corona-meerkosten.
  5. Resterende kosten worden door de zorgverzekeraar verrekend met bestaande budgetafspraken van de huisartsenpost of regionaal samenwerkingsverband.

Deze afspraken zijn verwerkt in een vernieuwde aanvulling op de Declareerwijzer.

Coronamodule snel beschikbaar

De verzekeraars melden dat de coronamodule vandaag 17 april is ingeregeld bij de verzekeraars. Nu kunnen de HIS-leveranciers aan de slag. De verwachting is dat u de afgesproken €10 per patiënt komende week kunt declareren. U krijgt hierover bericht van uw HIS-leverancier. We berichten u ook via de website van de LHV.

Afspraken huisartsenzorg

De huisartsenzorg was de eerste sector die concrete afspraken maakte met verzekeraars en de NZa om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. LHV, VPHuisartsen en InEen hebben ingezet op een pakket aan maatregelen dat snel en voor de hele beroepsgroep effect heeft met lage administratieve lasten. Doel: financiële rust geven aan de huisarts, zodat die zijn werk in deze zware tijd kan doen.

De afspraken zijn zeker in vergelijking met andere sectoren uniek. Ze stellen de praktijken veilig zodat de basis voor alle huisartsen en hun personeel blijft bestaan en zo ook de noodzakelijk zorg aan de patiënten. De uitkering gaat via de praktijken, maar dient door hen ingezet te worden voor het behouden van werkgelegenheid voor de hele huisartsenzorg, dus inclusief werk voor waarnemend huisartsen, gedetacheerde medewerkers en personeel in loondienst.

Het uitgangspunt is dat de afspraken macroneutraal zijn en dat de huisartsen moeten kunnen zeggen dat hun omzet onberoerd is door effecten van de coronacrisis. Op basis van de Vektis-data en onderzoek naar de omzetontwikkeling over het tweede kwartaal, de nadere onderbouwing van de extra kosten door LHV en VPHuisartsen en de dan bestaande verwachtingen voor het verdere verloop van de coronacrisis, bespreken we met de zorgverzekeraars hoe de afspraken voor volgende kwartalen er uit moeten zien.

Nieuws

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek

Minister Kuipers heeft besloten dat “de griepprikgroep” voorrang moet krijgen voor een coronaherhaalprik. Hij doet daarbij een beroep op huisartsen