Spring naar content

ANW-bijeenkomsten van start

De eerste twee van de vijf ANW-bijeenkomsten zijn geweest. Net als eerder bleek uit de ANW-enquête en tijdens de focusgesprekken, bleek ook hier: Er is niet één oplossing om de ANW-problematiek aan te pakken. Er is wel een gezamenlijke constatering dat de ANW in huidige vorm niet toekomstbestendig is en dat verandering noodzakelijk is. Het Actieplan ANW geeft hiervoor een koers met de mogelijkheid voor huisartsen en hun post om tot maatwerk te komen in de regio’s.

De ANW-bijeenkomsten zijn de plek waar veel huisartsen hun zorgen uiten en vragen stellen, maar ook waar huisartsen samen de eerste stappen zetten naar een toekomstbestendig ANW.

Het ANW-plan zorgt voor veel gesprekstof waarbij iedereen eigen plussen en minnen ziet. Wat bindt is dat huisartsen de uitkomst van het onderzoek herbevestigen, namelijk dat er nú iets moet gebeuren aan de ANW. Alleen blijft het “hoe” een puzzel, die lastig te leggen is. Het ANW plan beschrijft daarvoor de koers die de huisartsen gezamenlijk inslaan. Een koers die de noodzakelijke ruimte biedt voor de alle bij een post aangesloten huisartsen om gezamenlijk de uitwerking te kiezen die het beste past.

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomsten is uitgebreid stil gestaan bij de vragen en onzekerheden die geuit zijn over het Actieplan. Voor het grootste deel kwam er in het onderlinge gesprek al duidelijkheid en begrip voor de keuzes. Daarmee zijn deze sessies ook een eerste aanzet om als huisartsen in een gezamenlijke koers de verandering in te zetten. Veel van de vragen en antwoorden leest u terug op de website.

Meepraten?

Wilt u ook meepraten over de ANW? Geef u dan op voor een van de onderstaande bijeenkomsten.

  • 15 november – Nijmegen
  • 17 november – Etten-Leur
  • 22 november – online bijeenkomst (VOL!)
  • 24 november – online bijeenkomst

Veelgestelde vragen

U kunt ook de website bestuderen en uw ambassadeur van input voorzien zodat hij/zij ook uw mening kan meewegen voor de stemming op 29 november a.s.

De HAP wordt, net als een huisartsenpraktijk of binnen de huidige structuur van verdelen van diensten binnen een HAP, een extra opdrachtgever. Dat draagt bij aan de kwalificatie als zelfstandig ondernemer. De manier van verdelen van de diensten heeft verder geen invloed op de wijze waarop de belastingdienst naar het opdrachtgeverschap van de HAP kijkt.

Contractueel dient in de aansluitovereenkomst met de HAP te worden uitgegaan van dezelfde fiscale en juridische voorwaarden als opgenomen in de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten van opdracht; dat betreft voorwaarden o.a. m.b.t. functioneren, zzp’er blijft onafhankelijk van aanwijzingen, zzp’er blijft zelf aansprakelijk, en voert de diensten naar eigen inzicht uit.

Door u aan te sluiten bij de HAP geeft u alleen aan dat u als zelfstandig ondernemer mee wilt delen in het aantal diensten dat daar ter beschikking wordt gesteld. Vervolgens hebt u alle vrijheid om aan te geven welke diensten u wilt doen en hoeveel diensten u eventueel extra wilt invullen. Er wordt alleen een minimum aantal diensten ter invulling gevraagd om de HAP een zekerheid te geven dat er genoeg diensten verdeeld kunnen worden.

Overigens kunt u naast de primaire huisartsenpost waarbij u bent aangesloten in uw regio, zich ook aanmelden bij één of meerdere andere posten en daar de openstaande diensten helpen vullen. Deze tellen dan extra mee in het aantal opdrachtgevers dat u als zelfstandig ondernemer hebt. Daarnaast behoudt u de aparte opdrachtgevers waar u tijdens kantooruren opdrachten van aanneemt.

De NZa heeft bepaald dat de nieuwe gedifferentieerde tarieven per 1-1-2023 gehanteerd mogen worden. De huisartsenposten werken samen met InEen aan een voorbeeld implementatieplan. Dit voorbeeld vormt de start van het plan dat alle aangesloten huisartsen en de huisartsenposten samen uitwerken om een dekkend rooster in de regio te maken.

Zodra een regionaal implementatieplan gereed is en goedgekeurd door de preferente zorgverzekeraar gaan de nieuwe tarieven en werkwijze van start. Ideaal is dat zoveel mogelijk huisartsenposten op basis van een goedgekeurd implementatieplan gelijktijdig starten.

Deze toelichting is geschreven met het doel een algemene richting aan te geven en zoveel mogelijk landelijke uniformiteit te creëren. Uiteindelijk hebben de huisartsen en de HDS de ruimte om eventueel af te wijken of ontbrekende details in te vullen. Wat dat betreft heeft iedere regio eigen afspraken. Er wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij het principe van eerlijk verdelen te blijven en het advies is om alle huisartsen en HDS’en te betrekken bij de uitwerking.

Meer vragen en antwoorden vindt u op onze pagina met veelgestelde vragen.

Nieuws

Actieplan ANW aangenomen

Het Actieplan ANW en de toelichting daarop, zonder verplichte aansluitovereenkomst, zijn vanavond door de afgevaardigde huisartsen in de LHV ledenvergadering

Na veel gesprekken en bijeenkomsten met huisartsen hebben LHV, NHG, VPH en InEen besloten om hun voorstel voor veranderingen in

ANW-bijeenkomsten van start

De eerste twee van de vijf ANW-bijeenkomsten zijn geweest. Net als eerder bleek uit de ANW-enquête en tijdens de focusgesprekken,