Spring naar content

ANW-uren moeten eis voor herregistratie huisartsen blijven

De LHV vindt dat de ANW-uren een herregistratie-eis voor huisartsen moeten blijven. Een groep huisartsen heeft -naar aanleiding van een peiling onder huisartsen- de LHV en NHG gevraagd om het College Geneeskundige Specialismen (CGS) te adviseren om deze eis te laten vervallen. Wij hebben hen laten weten dat wij hier geen gehoor aan geven. Wij hechten aan de huidige eisen van kwaliteit en solidariteit.

De LHV wil de herregistratie-eis voor de ANW-uren voor de huisarts handhaven, zowel omwille van de kwaliteit als de solidariteit in de beroepsgroep.

Spoedeisende huisartsenzorg is anders in ANW

In 2019 hebben huisartsen nog eens met elkaar bevestigd dat spoedeisende huisartsenzorg 24/7 een kerntaak is, passend bij de kernwaarde continuïteit. Om de kwaliteit van deze kerntaak op peil te houden, vinden wij dat kwaliteitseisen in de vorm van herregistratie-eisen nodig blijven. Voldoende ervaring met spoedeisende huisartsgeneeskunde is een voorwaarde.

Spoedeisende vragen in de dagpraktijk verschillen van die in de ANW-uren op de huisartsenposten. Zeker op huisartsenposten die werken in de nieuwe structuur, waarbij de focus ligt op spoed-is-spoed, kennen spoedeisende zorgvragen een grotere ernst en frequentie. Ook wordt een andere, grotere en voor de huisarts onbekende populatie bediend en dit vereist andere vaardigheden om spoed van niet-spoed te onderscheiden.

ANW is gezamenlijke verantwoordelijkheid

De vierde kernwaarde ‘gezamenlijk’ heeft onze beroepsgroep in 2019 toegevoegd. Daaruit vloeide voort dat het leveren van 24/7 spoedeisende huisartsenzorg als kerntaak een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle huisartsen is. In landen om ons heen nam de bereidheid na het schrappen van de herregistratie-eis sterk af, ook daarom houden wij vast aan de bestaande eis. Natuurlijk met duidelijke afspraken met andere partijen in de spoedzorgketen om te zorgen dat de juiste zorgvraag bij de huisarts terecht komt, zoals ook als stip op de horizon in het ANW-actieplan staat.

Herregistratie-eisen

De verplichte ANW-uren zijn onderdeel van de vijfjaarlijkse herregistratie als huisarts. De eis tot het doen van ANW-uren bestaat sinds 1971 en betekent dat huisartsen -naast de zestien uur per week in de dagpraktijk- 50 uur per jaar moeten werken in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost. Het CGS besluit -mede op advies van LHV en NHG- over de herregistratie-eisen.

Lees meer

Meer over de herregistratie-eisen via Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS).

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare