Spring naar content

Acute zorg en ANW-zorg

De invulling van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) is een complex probleem binnen de huisartsenzorg dat niemand in zijn eentje kan oplossen. Daarom gaan we met ons gezamenlijk actieplan aan de slag. Dit onderwerp heeft onze prioriteit in 2023.

3 grote lijnen in het Actieplan ANW

De noodzaak om nú het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is hoog. Met dit actieplan en de toelichting wordt recht gedaan aan de urgentie en nemen we de verantwoordelijkheid voor de 24/7 uurszorg. De continuïteit van de zorg, dat is wat nu op het spel staat en waarvoor wij als huisartsen in actie komen.

Het actieplan zet koers langs 3 actielijnen die sterk afhankelijk zijn van elkaar en alleen gezamenlijk voor het gewenste resultaat zorgen.

  • 1. Organisatie van de ANW-zorg
  • 2. Huisartsenspoedzorg in de nacht
  • 3. De stip aan de horizon

Lees meer over het Actieplan ANW en de toelichting of ga direct naar de veelgestelde vragen over het Actieplan ANW.

Integraal Zorgakkoord

Wat staat er in het IZA over ANW? En wat vindt de LHV daarvan? Lees meer over de invulling van dit thema in het IZA op onze pagina over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Nieuws

Dat is de slogan van de publiekscampagne om patiënten te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer

Het actieplan ANW waarin de huisartsen samenwerken aan een betere ANW is volop in uitvoering. De afgelopen periode zijn met

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor huisartsenzorg gewijzigd. De NZa verwijst voor de feestdagen niet langer naar de

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 14 maart werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de inzet van de LHV op

In de afgelopen dagen is onduidelijkheid ontstaan over ANW tarieven op 1e paasdag en 1e pinksterdag. De LHV heeft dit