Spring naar content

Acute zorg en ANW-zorg

De problematiek in de avond-, nacht- en weekendzorg is duidelijk: het is te druk, er zijn te weinig huisartsen die de diensten doen en huisartsen krijgen te veel (niet-spoedeisende) patiëntvragen waarvoor deze diensten niet zijn bedoeld. Het probleem wordt verergerd doordat huisartsen het overdag ook steeds drukker krijgen. Op deze pagina leest u meer over de oplossingen. Dit onderwerp heeft onze prioriteit in 2022.

Wij werken samen met VPH, NHG en InEen voor u als huisarts aan een oplossing voor de problemen in de ANW. Dat doen we onder andere met pilots die zich richten op de instroom van patiënten, de inzet van personeel en de samenwerking in de zorgketen.

4 speerpunten staan centraal:

  • Spoed = Spoed: we willen bereiken dat we als huisartsen en huisartsenposten samen de ANW-zorg weer 100 procent spoedzorg maken.
  • COVID-19: tijdens de pandemie was er alleen spoedzorg en dat werkte! Nu is het zaak de lessen te leren en het goede vast te houden.
  • ANW-verdeling: we onderzoeken en toetsen of de verantwoordelijkheid voor het verdelen en uitvoeren van de diensten bij alle huisartsen kan liggen.
  • Toekomstvisie: los van wat we zelf als huisartsen kunnen bereiken, kijken we ook naar verdergaande oplossingen.

U vindt alle oplossingen en voorbeelden uit de praktijk op de website Praktijkvoorbeelden ANW.

Bekijk ook