Spring naar content

Geef geen valproaat/valproïnezuur bij mannen met kinderwens

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de hersenen (zoals autisme). Het was al bekend dat gebruik van valproaat/valproïnezuur door zwangere vrouwen schadelijk is voor het ongeboren kind.

Maatregelen

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) een DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) over valproaat gepubliceerd, waarin additionele maatregelen staan beschreven om het risico te minimaliseren bij toepassing valproaat/valproinezuur bij mannen met kinderwens.

Deze maatregelen uit de DHPC dienen door apotheekhoudende huisartsen opgevolgd te worden en uiteraard ook met de patiënt te worden overlegd.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek en de DHPC is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Meer over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Alle informatie over de apotheekhoudende praktijk lees je in ons thema.

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis