Spring naar content

Cao Hidha: wijzigingen vergoedingen en tarieven 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2022 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.620,06 (dit was € 4.541,49 in 2021). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabeldeel.

De Hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.448,55 (dit was € 2.406,91 in 2021). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.171,51 (€2.134,58 in 2021).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 18,16 in 2021 naar € 18,47 in 2022.

ANW

De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt per januari 2022 € 61,97 bruto (deze was in 2021 € 63,06 bruto). Het lagere tarief is een gevolg van de SPH pensioenstijging.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober t/m oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2020 – oktober 2021 is 1,73 procent. Meer informatie hierover vindt u via het CBS.

Lees meer in het thema cao’s en functiewaardering

In een cao staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de cao en dat u de minimale afspraken volgt. U mag altijd in positieve zin afwijken voor een medewerker, maar andersom niet.

Nieuws over cao’s

In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 juni 2022 met 1 procent stijgen. In dit bericht

Met de LAD hebben wij gesproken over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 augustus 2022. Zowel de LHV als de

Download nu de nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2022. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder de geactualiseerde functie POH-GGZ.