Spring naar content

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen voortaan vergoed

Het antivirale middel Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) wordt sinds 15 november 2022 voor beperkte medische risicogroepen als bijlage 2-middel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Mocht u vóór 1 december een recept van een specialist ontvangen, dan is het goed om te weten dat het tot die tijd nog niet mogelijk is om het bij de zorgverzekeraar te declareren.

Vanaf 1 december in G-Standaard

Het antivirale middel is via groothandels beschikbaar. Per 1 december wordt Paxlovid opgenomen in de G-Standaard. Momenteel vindt overleg plaats tussen de KNMP, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland over de declaratieaspecten bij middelen die vóór 1 december worden voorgeschreven. Wij houden u hier van op de hoogte via de website en HAweb

Doordat het middel op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is geplaatst, gelden aanvullende voorwaarden aan de vergoeding van Paxlovid. Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar website een artsenformulier en apotheekinstructie gepubliceerd.

Tijdelijk record voor medicatieoverzicht

Indien Paxlovid voor 1 december 2022 wordt voorgeschreven en afgeleverd, kan het tijdelijk record Nirmatrelvir/Ritonav TB 150/100mg (ZI-nr: 17102073; HPK: 2993198; PRK: 214507) door u worden gebruikt voor het medicatieoverzicht en de medicatiebewaking. Op dit tijdelijke ZI-nummer kan Paxlovid niet worden gedeclareerd.

Het NHG informeert haar leden binnenkort over het voorschrijven van het middel Paxlovid.

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis