Spring naar content

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen voortaan vergoed

Het antivirale middel Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) wordt sinds 15 november 2022 voor beperkte medische risicogroepen als bijlage 2-middel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Mocht u vóór 1 december een recept van een specialist ontvangen, dan is het goed om te weten dat het tot die tijd nog niet mogelijk is om het bij de zorgverzekeraar te declareren.

Vanaf 1 december in G-Standaard

Het antivirale middel is via groothandels beschikbaar. Per 1 december wordt Paxlovid opgenomen in de G-Standaard. Momenteel vindt overleg plaats tussen de KNMP, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland over de declaratieaspecten bij middelen die vóór 1 december worden voorgeschreven. Wij houden u hier van op de hoogte via de website en HAweb

Doordat het middel op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is geplaatst, gelden aanvullende voorwaarden aan de vergoeding van Paxlovid. Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar website een artsenformulier en apotheekinstructie gepubliceerd.

Tijdelijk record voor medicatieoverzicht

Indien Paxlovid voor 1 december 2022 wordt voorgeschreven en afgeleverd, kan het tijdelijk record Nirmatrelvir/Ritonav TB 150/100mg (ZI-nr: 17102073; HPK: 2993198; PRK: 214507) door u worden gebruikt voor het medicatieoverzicht en de medicatiebewaking. Op dit tijdelijke ZI-nummer kan Paxlovid niet worden gedeclareerd.

Het NHG informeert haar leden binnenkort over het voorschrijven van het middel Paxlovid.

Nieuws

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen