Spring naar content

Coronatientje definitief in de boeken

De financiële afwikkeling van de coronacrisis staat nu definitief in de boeken van de verzekeraars. De LHV heeft in april 2020 vanwege het coronavirus afspraken gemaakt over financiële steun aan praktijken en huisartsenposten. In de afgelopen periode is in afstemming met verzekeraars gewerkt aan de definitieve financiële afwikkeling van deze steunmaatregelen. Nu de aanvullende onderbouwing van de meerkosten aanwezig is, kan de NZa instemmen met het afsluiten van de boeken.

Veel was er niet van te merken, maar achter de schermen is er tot 25 oktober jl. door gesproken over de financiële afwikkeling het coronatientje. De LHV en de Zorgverzekeraars waren al akkoord met de afspraken over de afwikkeling, maar de NZa verlangde een aparte onderbouwing voor de extra kosten die huisartsen maakten in 2021. Meer over het onderzoek en de vragen van de NZa.

Coronatientje dekte kosten praktijken

Nu volgens de Vektis-cijfers en nader onderzoek onder huisartspraktijken het tientje voor de gemiddelde huisartspraktijk in 2020 en 2021 de omzetderving en extra gemaakte praktijkkosten heeft gedekt, kloppen de uitgaven en kunnen de boeken dicht. Hiermee sluiten we een lang lopend proces af en is voor alle huisartsenpraktijken het coronatientje definitief afgerekend met verzekeraars.
Lees hier het bericht van de NZa

Het corona-tientje was één van de maatregelen voor de ondersteuning van de huisartsenpraktijk:

  • Voor visites aan patiënten met corona(verschijnselen) mag het tarief voor intensieve zorg gedeclareerd worden.
  • Voor de dekking van extra kosten en de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen alle huisartsenpraktijken eenmalig 10 euro per patiënt in rekening brengen.
  • Mogelijk kunnen huisartsenpraktijken in deze tijd niet voldoen aan de voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven; daar wordt niet op gehandhaafd.
  • Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar.

Coronatientje bood zekerheid

In coronatijd was de continuïteit van huisartsenpraktijken in gevaar. Daarom hebben de LHV, VPHuisartsen en InEen alles op alles gezet om vroegtijdig afspraken te maken over financiële steunmaatregelen, bedoeld voor alle huisartsen. Doordat de LHV en verzekeraars indertijd snel handelden was deze afspraak mogelijk en hadden de huisartsen meer zekerheid in een onzekere periode en onder moeilijke omstandigheden.

Lees meer

Alles over het coronavirus vindt u in ons thema.

Nieuws

Ben je praktijkhouder en heb je nog niet voldaan aan de verplichting om betalingen aan derden te melden bij de

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het