Spring naar content

Covidvaccinatie dit najaar beschikbaar voor zorgmedewerkers 

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen bij de GGD. Dit geldt dus ook voor huisartsen en de zorgverlenende medewerkers in de praktijk. Ben je onder de 60 jaar? Dan kun je vanaf 16 oktober een afspraak maken. Vaccineren tegen covid gebeurt door de GGD. De huisarts heeft daar geen rol in, ook niet in het uitnodigen van patiënten.  

Waarom een vaccinatie voor zorgmedewerkers? 

Het coronavirus komt nog steeds voor in Nederland. Met de coronaprik bescherm je mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie je zorgt. Daarom krijgen zorgmedewerkers de mogelijkheid zich dit najaar ook te laten vaccineren. Je hebt daarvoor geen brief of een ander bewijs van je werkgever nodig.  

Als je huisarts en werkgever bent, kun je je medewerkers hierover informeren, met behulp van deze uitnodigingsbrief en bijlage.  

Doelgroepen covidvaccinatie najaar 2023 

Naast zorgmedewerkers mogen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1963 en daarvoor) uitgenodigd voor de covidvaccinatie. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief vanuit het RIVM. Zij kunnen vanaf 19 september een afspraak maken. Ben je als huisarts of medewerker dus 60 jaar of ouder, dan kunnen je vanaf volgende week al een afspraak plannen.  

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zwangeren en dus zorgmedewerkers kunnen zich ook laten vaccineren. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800-7070.  

Huisarts heeft geen rol in najaarscampagne Covid-19 vaccinaties 

Al in voorjaar 2022 heeft de ledenvergadering van de LHV besloten dat huisartsen geen rol meer zullen oppakken in de covid-19 vaccinaties vanaf 2023.  Dit hebben we toen ook meteen aan het RIVM, VWS en de GGDGhor-koepel laten weten, zodat zij plannen konden maken om de vaccinaties vanaf 2023 zonder huisartsen uit te voeren.  

Uit sommige regio’s horen we dat de GGD toch aan huisartsen vraagt om medewerking te verlenen aan de vaccinatiecampagne dit najaar. Zo wordt huisartsen soms gevraagd in de brief voor de griepvaccinatie aandacht te besteden aan de covidvaccinatie. Daarnaast worden huisartsen gevraagd mee te werken met het identificeren van  de niet-mobiele thuiswonende mensen. 

Als LHV denken we dat het niet verstandig is om de uitnodigingsbrief van de griepprik aan te passen en daarin de covidvaccinaties te vermelden. Dit zou onduidelijkheid kunnen creëren en verkeerde verwachtingen kunnen wekken bij sommige patiënten.  

Daarnaast kunnen niet-mobiele thuiswonende mensen (of hun naasten) zichzelf aanmelden bij de GGD voor vaccinatie aan huis. Tussenkomst van de huisarts is daarvoor niet nodig.  

Het staat individuele huisartsen overigens vrij om te besluiten om op enige manier wel medewerking te verlenen aan de GGD-vaccinatiecampagne. Wees je er bewust van dat je daarmee afwijkt van de landelijk afgesproken lijn.  

Meer info

Wil je meer weten over de covidvaccinaties? Meer informatie over de coronaprik vind je op www.mijnvraagovercorona.nl of bellen naar 1400 (gratis).  

Lees meer

Op de themapagina corona en covid-vaccinatie vind je meer informatie.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer