Spring naar content

De LHV zoekt een nieuwe voorzitter

Momenteel zetten we de eerste stappen in de werving van een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. De benoemingscommissie doet in mei een voorstel aan de Landelijke Ledenvergadering voor een profiel voor de nieuwe voorzitter. Via de ambassadeurs kunnen LHV-leden aangeven wat zij belangrijk vinden in dit profiel. De Landelijke Ledenvergadering besluit vervolgens over het profiel, waarna we met hulp van een extern bureau kunnen gaan zoeken. Lees meer over de stappen tot benoeming.

Aard Verdaasdonk, waarnemend voorzitter: ‘Wanneer een vacature ontstaat in het LHV-bestuur voor bestuurslid of voorzitter, bekijkt de benoemingscommissie per keer welk profiel het best past bij wat onze vereniging op dat moment nodig heeft. In de democratie van onze vereniging is het zo geregeld dat de Landelijke Ledenvergadering -die bestaat uit afgevaardigden uit alle afdelingen- dit profiel bespreekt en vaststelt’. Via de ambassadeurs van hun afdeling kunnen LHV-leden uiterlijk 11 april aangeven wat zij belangrijk vinden in het profiel voor de nieuwe voorzitter of dit zelf doorgeven via benoemingscommissie@lhv.nl. Het is aan de vaste benoemingscommissie om de verschillende signalen en reacties te verzamelen en te wegen en uiteindelijk een profiel te formuleren.

Dit zijn de stappen in de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de LHV:

  1. Zoals de LHV-statuten vereisen, heeft de Landelijke Ledenvergadering op 14 maart zogeheten ‘décharge’ verleend aan Mirjam van ’t Veld, die per 1 maart jl. is vertrokken als voorzitter bij de LHV. Dit betekent dat we kunnen starten met het werven van een nieuwe voorzitter.
  2. Er is een vaste benoemingscommissie, bestaande uit 3 afgevaardigde huisartsen uit de Landelijke Ledenvergadering die door de ledenvergadering benoemd zijn en 2 leden van het landelijke LHV-bestuur. Deze commissie doet een voorstel voor een profiel van de nieuwe voorzitter.
  3. De ledenvergadering besluit in mei over dit profiel. 
  4. De benoemingscommissie zal zich voor de werving laten versterken met een externe, onafhankelijke procesbegeleider. Ook wordt een bureau voor werving ingeschakeld. Zodra zowel bureau als procesbegeleider bekend zijn, informeert de benoemingscommissie de ledenvergadering hierover.
  5. De benoemingscommissie draagt vervolgens een kandidaat voor, de ledenvergadering besluit of zij deze benoemt als voorzitter. De verwachting is dat dit besluit in september valt.

Lees meer over…

  • het bestuur van de LHV
  • de LHV; hier zijn o.a. de statuten van de LHV te vinden (voor leden) waarin ook de benoemingsprocedure voor bestuursleden is beschreven.

Nieuws

Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige

De Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG hebben deze week het nieuwe competentieprofiel van de huisarts gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wat

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen