Spring naar content

Eenmalige declaratie gemiste vergoedingen Achterstandswijken op 1 juli

Na een succesvolle bezwaarprocedure heeft de NZa eind vorig jaar alsnog besloten dat huisartsenpraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen van de achterstandswijkvergoeding mogen declareren. Op 1 juli 2023 kan daarvoor een eenmalige declaratie worden ingediend. In dit bericht lees je wat je voor welke patiëntengroep kunt declareren.

De LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met succes via een bezwaarprocedure de NZa verzocht om huisartsenpraktijken te compenseren voor de misgelopen achterstandswijkvergoeding in de jaren 2019, 2020 en 2021. De NZa heeft gehoor gegeven aan het bezwaar en eind 2022 besloten dat huisartsenpraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen alsnog mogen declareren.

1 juli declareren

Op 1 juli 2023 kan een éénmalige declaratie van € 70,68 (12x €5,89 ‘opslag inschrijving verzekerden woonachtig in een opslagwijk’) gedaan worden. De bijbehorende Vektiscode is 11120.

De declaratie geldt alleen voor patiënten die:

  • op 1 juli 2023 staan ingeschreven bij de huisartsenpraktijk en
  • op 1 juli 2023 in een wijk wonen met één van de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst die hoort bij de ‘Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022’.

Bekijk de postcodelijst

Declaratie technisch mogelijk via alle HiS’en

Wij hebben contact gezocht met alle HIS-leveranciers. Alle HIS’en hebben laten weten dat zij technisch deze eenmalige declaratie kunnen uitvoeren. De HIS’en informeren hun eigen klanten of hebben dat al gedaan, op welke wijze de declaratie uitgevoerd moet worden. Voor vragen hierover verwijzen wij u dan ook naar uw eigen HIS-leverancier.

Achtergrond

In navolging van het Hoofdlijnenakkoord (2019 – 2022) heeft de NZa de postcodelijst per 1 januari 2019 uitgebreid. De afspraak was dat de groep patiënten waarvoor huisartspraktijken een achterstandswijkvergoeding kon declareren, zou worden verruimd naar 1,5 miljoen ingeschreven patiënten. Al snel bleek dat er aanzienlijk minder dan 1,5 miljoen opslagen per kwartaal werden gedeclareerd. Per 1 januari 2022 is toen opnieuw de postcodelijst uitgebreid. Dit was echter geen oplossing voor de misgelopen vergoeding in de jaren 2019, 2020 en 2021. Dat wordt nu, na het bezwaar, door de NZa alsnog gerepareerd.

Lees meer

Alles over declareren en tarieven vind je in ons thema.

Nieuws

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu