Spring naar content

Declareren en tarieven

Hoe gaat het declareren van de door u geleverde zorg in zijn werk, welke tarieven gelden er en hoe zit de bekostiging van de huisartsenzorg in elkaar? Op deze pagina leest u hier meer over.

Beleid & bekostiging regiobijeenkomsten 2023

Hier vindt u de contractoverzichten per verzekeraar en de PowerPoint-presentatie (voor leden) die u heeft gezien bij een van de regiobijeenkomsten. Met als belangrijkste onderwerpen het Integraal Zorgakkoord en bekostiging in 2023. Ook vindt u hier de toelichting bij de slides over Zilveren Kruis. Ook kunt u het webinar beleid en bekostiging 2023 terugkijken.

 • Declareerwijzer

  Ons handige product voor eenvoudiger declareren met handige praktijkvoorbeelden, tips en overzichtelijke keuzeschema’s.

 • Tarieven op een rij

  Direct weten hoeveel u declareert voor een consult en welke andere maximumtarieven er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld? Bekijk ons handige overzicht met alle NZa-tarieven.

 • Contractering

  Het afsluiten van een contract met zorgverzekeraars blijft een jaarlijks terugkerend proces voor u als praktijkhouder. We vertellen wat u wanneer moet doen.

Simpelere bekostiging

Het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg is te ingewikkeld geworden. De praktijkkosten en de werkdruk lopen op ten opzichte van de inkomsten. Daarom zetten wij bij het Integraal zorgakkoord in op een nieuw bekostigingsmodel.

Meer over het Integraal Zorgakkoord

Nieuws

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven voor huisartsenzorg voor 2023 bekendgemaakt. Deze hogere tarieven vervangen de in juli

De NZa heeft vandaag de nieuwe tarieven voor de ANW bekend gemaakt. Hiermee komt de NZa tijdig en zorgvuldig tegemoet

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom

Meer nieuws

Wat doet de LHV voor u?

Uiteraard kunt u als LHV-lid bij ons terecht voor persoonlijk advies over declareren en de tarieven. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals wat u wanneer mag declareren en bij wie. Of aan vragen over hoe de tariefonderbouwing van de NZa werkt. Daarnaast geven wij cursussen aan huisartsen en medewerkers, en ontwikkelen wij producten zoals de Declareerwijzer.

De informatie en pijnpunten die wij van huisartsen te horen krijgen, gebruiken wij om de belangen van alle huisartsen te behartigen. Zo kunnen wij in onze overleggen met bijvoorbeeld ministeries en de NZa komen tot eenvoudigere, betere en duidelijkere regelgeving.

Bekijk onze producten, nascholingen of neem contact op.

Nascholingen over financiën en declareren

Veelgestelde vragen

U declareert hiervoor het consultarief. Daarbij kijkt u naar de duur van het consult (korter dan 5 minuten, 5 tot 20 minuten of 20 minuten of langer). Het maakt hierbij niet uit of de vraag telefonisch is afgehandeld, of bijvoorbeeld aan de balie, in de spreekkamer of via beeldbellen.

Als de patiënt is opgenomen voor verblijf en behandeling in een Wlz-instelling, dan valt de huisartsenzorg onder de Wlz. U kunt voor deze patiënten dan niet meer bij de zorgverzekeraar declareren.

Als u wel huisartsenzorg blijft leveren aan deze patiënten, dan maakt u met de instelling afspraken over de levering en de betaling van de huisartsenzorg. Meer informatie vindt u in de LHV-declareerwijzer, pagina 76.

Als een advocaat of iemand anders dan de patiënt informatie opvraagt uit het patiëntdossier kunt u het NZa-tarief ‘Informatieverstrekking per 5 minuten’ declareren. De duur van de werkzaamheden is bepalend hierin.

Als de advocaat, als juridisch vertegenwoordiger van de patiënt, een kopie van (een deel van) het medisch dossier opvraagt, dan mag u geen tarief in rekening brengen.

Meer informatie vindt u in de LHV-declareerwijzer, pagina 57.

Uitgebreidere informatie over informatieverzoeken, hoe daarmee om te gaan en wanneer u daarvoor kosten in rekening mag brengen, vindt u op de themapagina Gegevens uitwisselen met anderen.

Als er tijdens een consult wordt besloten dat een verrichting nodig is en u voert de verrichting tijdens het consult of direct daarna uit, dan declareert u een consult en de verrichting. Voor het consulttarief is de duur van het patiëntencontact bepalend.

Als u tijdens een consult besluit dat er een verrichting nodig is en de patiënt maakt hiervoor een afspraak op een ander tijdstip (dezelfde dag of een andere dag), dan declareert u eerst het consult. Voor de verrichting declareert u op het moment dat u de verrichting uitvoert. U declareert dan alleen de verrichting.

Als er een (nieuwe) klacht ter sprake wordt gebracht, dan mag u opnieuw een van de consulttarieven declareren.
Meer informatie vindt u in de LHV-declareerwijzer, pagina 23.

Als u praktijk open is op Goede Vrijdag en 5 mei, dan declareert u net als op andere reguliere dagen.

Is uw praktijk gesloten en bent u aangesloten bij een huisartsenpost? Dan kunnen u en uw huisartsenpost ervoor kiezen de ANW-dienst in te laten gaan en de eigen praktijk te sluiten.

Als u de ANW onderling regelt, dan mag de huisarts die ANW-dienst heeft het ANW-tarief rekenen.

De bekostiging van de huisartsenzorg is ingedeeld in 3 segmenten. Deze segmenten vormen bij elkaar opgeteld grotendeels de omzet van een huisartsenpraktijk. De 3 segmenten op een rij:

 1. Segment 1 bevat de basiszorg die u levert aan patiënten. Dit vormt gemiddeld 75 tot 80 procent van de omzet van een huisartsenpraktijk en bestaat voornamelijk uit inschrijfgelden en consulttarieven.
 2. In segment 2 vallen de inkomsten uit ketenzorg die u samen met andere zorgaanbieders levert aan chronisch zieke patiënten. Dit vormt voor een gemiddelde huisartsenpraktijk 10 tot 15 procent van de omzet.
 3. Binnen segment 3 horen de inkomsten uit nieuwe initiatieven die u onderneemt in de huisartsenzorg en beloningen voor resultaten die u op praktijkniveau behaalt. Dit vormt ongeveer 5 procent van de omzet van een gemiddelde huisartsenpraktijk. Lees hier meer over in het thema contractering

Wat valt niet onder deze 3 segmenten: ANW-tarieven, een groot deel van de verrichtingentarieven en de tarieven voor informatieverstrekking. Daarnaast zijn er werkzaamheden die u rechtstreeks bij de patiënt in rekening brengt, omdat deze niet onder de basisverzekering vallen.

In de LHV-declareerwijzer staat exact omschreven wat u bij wie declareert.

Bekijk ook onze producten en adviesmogelijkheden