Spring naar content

Declareren en tarieven

Hoe gaat het declareren van de door jou geleverde zorg in zijn werk, welke tarieven gelden er en hoe zit de bekostiging van de huisartsenzorg in elkaar? Op deze pagina lees je hier meer over.

Bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 

Hoe wordt de huisartsen- en multidisciplinaire zorg betaald? En wie bepaalt hoe de bekostiging van deze zorg werkt? Dit en nog meer leggen we uit op deze themapagina over de bekostiging van de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

 • Declareerwijzer

  Ons handige product voor eenvoudiger declareren met handige praktijkvoorbeelden, tips en overzichtelijke keuzeschema’s.

 • Tarieven op een rij

  Direct weten hoeveel je declareert voor een consult en welke andere maximumtarieven er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld? Bekijk ons handige overzicht met alle NZa-tarieven.

 • Contractering

  Het afsluiten van een contract met zorgverzekeraars blijft een jaarlijks terugkerend proces voor jou als praktijkhouder. We vertellen wat je wanneer moet doen.

 • Controle door verzekeraars

  Verzekeraars kunnen controleren of je volgens de NZa-regels hebt gedeclareerd. Wat voor soort controles zijn er? Wat betekenen deze? Lees meer over de controles door zorgverzekeraars.

Nieuws

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

Meer nieuws

Wat doet de LHV voor jou?

Uiteraard kun je als LHV-lid bij ons terecht voor persoonlijk advies over declareren en de tarieven. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals wat je wanneer mag declareren en bij wie. Of aan vragen over hoe de tariefonderbouwing van de NZa werkt. Daarnaast geven wij cursussen aan huisartsen en medewerkers, en ontwikkelen wij producten zoals de LHV-declareerwijzer.

De informatie en pijnpunten die wij van huisartsen te horen krijgen, gebruiken wij om de belangen van alle huisartsen te behartigen. Zo kunnen wij in onze overleggen met bijvoorbeeld ministeries en de NZa komen tot eenvoudigere, betere en duidelijkere regelgeving.

Bekijk onze producten, nascholingen of neem contact op.

Nascholingen over financiën en declareren

Veelgestelde vragen

Je declareert hiervoor het consultarief. Daarbij kijk je naar de duur van het consult (korter dan 5 minuten, 5 tot 20 minuten of 20 minuten of langer). Het maakt hierbij niet uit of de vraag telefonisch is afgehandeld, of bijvoorbeeld aan de balie, in de spreekkamer of via beeldbellen.

Als de patiënt is opgenomen voor verblijf en behandeling in een Wlz-instelling, dan valt de huisartsenzorg onder de Wlz. Je kunt voor deze patiënten dan niet meer bij de zorgverzekeraar declareren.

Als je wel huisartsenzorg blijft leveren aan deze patiënten, dan maak je met de instelling afspraken over de levering en de betaling van de huisartsenzorg. Meer informatie in de LHV-declareerwijzer, pagina 76.

Als een advocaat of iemand anders dan de patiënt informatie opvraagt uit het patiëntdossier kunt u het NZa-tarief ‘Informatieverstrekking per 5 minuten’ declareren. De duur van de werkzaamheden is bepalend hierin.

Als de advocaat, als juridisch vertegenwoordiger van de patiënt, een kopie van (een deel van) het medisch dossier opvraagt, dan mag je geen tarief in rekening brengen.

Meer informatie in de LHV-declareerwijzer, pagina 57.

Uitgebreidere informatie over informatieverzoeken, hoe daarmee om te gaan en wanneer je daarvoor kosten in rekening mag brengen, vind je op de themapagina Gegevens uitwisselen met anderen.

Als er tijdens een consult wordt besloten dat een verrichting nodig is en je voert de verrichting tijdens het consult of direct daarna uit, dan declareer je een consult en de verrichting. Voor het consulttarief is de duur van het patiëntencontact bepalend.

Als je tijdens een consult besluit dat er een verrichting nodig is en de patiënt maakt hiervoor een afspraak op een ander tijdstip (dezelfde dag of een andere dag), dan declareert je eerst het consult. Voor de verrichting declareer je op het moment dat je de verrichting uitvoert. Je declareert dan alleen de verrichting.

Als er een (nieuwe) klacht ter sprake wordt gebracht, dan mag je opnieuw een van de consulttarieven declareren.
Meer informatie in de LHV-declareerwijzer, pagina 23.

Als je praktijk open is op Goede Vrijdag en 5 mei, dan declareert je net als op andere reguliere dagen.

Is de praktijk gesloten en ben je aangesloten bij een huisartsenpost? Dan kun je samen met de huisartsenpost ervoor kiezen de ANW-dienst in te laten gaan en de eigen praktijk te sluiten.

Als je de ANW onderling regelt, dan mag de huisarts die ANW-dienst heeft het ANW-tarief rekenen.

De bekostiging van de huisartsenzorg is ingedeeld in 3 segmenten. Deze segmenten vormen bij elkaar opgeteld grotendeels de omzet van een huisartsenpraktijk. De 3 segmenten op een rij:

 1. Segment 1 bevat de basiszorg die u levert aan patiënten. Dit vormt gemiddeld 75 tot 80 procent van de omzet van een huisartsenpraktijk en bestaat voornamelijk uit inschrijfgelden en consulttarieven.
 2. In segment 2 vallen de inkomsten uit ketenzorg die u samen met andere zorgaanbieders levert aan chronisch zieke patiënten. Dit vormt voor een gemiddelde huisartsenpraktijk 10 tot 15 procent van de omzet.
 3. Binnen segment 3 horen de inkomsten uit nieuwe initiatieven die u onderneemt in de huisartsenzorg en beloningen voor resultaten die u op praktijkniveau behaalt. Dit vormt ongeveer 5 procent van de omzet van een gemiddelde huisartsenpraktijk. Lees hier meer over in het thema contractering

Wat valt niet onder deze 3 segmenten: ANW-tarieven, een groot deel van de verrichtingentarieven en de tarieven voor informatieverstrekking. Daarnaast zijn er werkzaamheden die u rechtstreeks bij de patiënt in rekening brengt, omdat deze niet onder de basisverzekering vallen.

In de LHV-declareerwijzer staat exact omschreven wat u bij wie declareert.

Voor de kosten die je declareert als de patiënt zelf om een griepvaccinatie of pneumokokkenvaccinatie vraagt, gelden voor beide verschillende regels.

Griepvaccinatie zonder indicatie

Het tarief voor een griepvaccinatie op eigen verzoek is volledig vrij. Met een recept haalt de patiënt zelf het vaccin bij de apotheek of bij jou in de praktijk. De vaccinkosten moet de patiënt zelf betalen. Voorafgaand aan de vaccinatie maak je met de patiënt een afspraak over de hoogte van het tarief.

Pneumokokkenvaccinatie zonder indicatie

Voor een pneumokokkenprik heeft de NZA een tarief vastgesteld. Daarnaast mag je de adviestijd op de gebruikelijke wijze declareren bij de verzekeraar.

Bekijk de tarieven voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie

Bekijk ook onze producten en adviesmogelijkheden