Spring naar content

Eerste keurmerk voor een HIS uitgereikt

Eind december is voor de eerste keer een XIS Keurmerk uitgereikt aan een HIS-leverancier. Dit keurmerk is in opdracht van de LHV, het NHG en InEen ontwikkeld om aantoonbaar te krijgen of HIS’en voldoen aan de eisen en behoeften van huisartsen. Dit eerste certificaat ging naar ChipSoft voor hun systeem HiX. Hopelijk volgen er spoedig meer.

Met de uitreiking van het eerste keurmerk is de kop er af voor het XIS Keurmerk. We hopen dat veel leveranciers hun systemen gaan laten toetsen.

Het keurmerk geeft jou inzicht

We vinden het belangrijk dat de HIS’en meegaan in belangrijke ontwikkelingen, voldoen aan wetten en eisen vanuit de beroepsgroep en dat ze kwaliteit leveren. Het is nu voor huisartsen en huisartsenorganisaties vaak nog lastig om inzicht te krijgen of HIS’en dat doen. Terwijl dat bij de keuze voor een HIS wel belangrijk is om te weten. Als een HIS het XIS Keurmerk krijgt, heb je als huisarts de garantie dat het HIS voldoet aan de geldende eisen, want het informatiesysteem wordt door een auditor getoetst.

Het keurmerk stimuleert ontwikkelingen

Daarnaast willen we de leveranciers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en kwaliteit te bieden. Ook daar kan het keurmerk een bijdrage aan leveren. De systemen worden getoetst aan de hand van een normenkader. Elk jaar actualiseren we dat kader. Dat geeft ons de mogelijkheid om de kaders aan te scherpen en nieuwe eisen toe te voegen.

Meer weten?

De organisatie en uitvoering van het XIS Keurmerk is in handen van Stichting Legio.

Meer informatie vind je op de website van het XIS Keurmerk.

Nieuws

Het ministerie van VWS heeft subsidie verstrekt voor het XIS Keurmerk voor de eerstelijnszorg. Daarmee kan het keurmerk nu definitief

Bij de aanschaf van een nieuw HIS, KIS of HAPIS komt een hoop kijken en de meeste huisartsen- en regio-organisaties