Spring naar content

Geneesmiddelentekort groot impact op werk huisarts

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland de gevolgen hiervan hebben ervaren. Het tekort heeft ook grote impact op het werk van de huisarts.

Volgens de KNMP zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor de tekorten. In veel gevallen is er sprake van distributie- en productieproblemen of een toegenomen vraag. Ook speelt mee dat Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal niet als een aantrekkelijke markt wordt gezien voor de fabrikanten.

Gevolgen voor patiënt, apotheker en huisarts

Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor veel patiënten. Zij kunnen niet rekenen op een middel dat zij nodig hebben voor hun gezondheid. Dat betekent dat zij aangewezen zijn een ander middel of dat de apotheek – of soms de patiënt – zelf op zoek moeten naar een apotheek die het middel nog wel op voorraad heeft.

Het geneesmiddelentekort heeft ook grote impact op het werk van apothekers en huisartsen. Als een geneesmiddel niet voorradig is bij de apotheek is overleg nodig tussen huisarts en apotheker om een alternatief medicament te kiezen. Dit kost veel tijd van zowel apotheker als huisarts.

Wat doet de LHV om tekorten te verminderen?

De LHV spant zich samen met o.a. het NHG, de KNMP, de FMS en patiëntenorganisaties in om bestaande regelgeving die tekorten in de hand werken aan te passen en daar waar er tekorten zijn de gevolgen voor patiënt, arts en apotheker zo klein mogelijk te maken. Dit heeft o.a. geleid tot de Leidraad verantwoord wisselen en de uitstel van de modernisering van het GVS. Daarnaast bepleiten we om bij tekorten het preferentiebeleid aan te passen.

Uitzondering

Daarnaast gaan KNMP, LHV en NHG  in gesprek over de vraag of de apotheker binnen de bestaande wetgeving zelfstandig een ander medicament mag verstrekken. Dit is nu nog niet mogelijk omdat volgens de wet alleen artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen geneesmiddelen mogen voorschrijven.

Lokale werkafspraken

Ook kunnen lokale werkafspraken tussen de huisarts en apotheker de toenemende werkdruk door de tekorten verminderen. Bijvoorbeeld over specifieke medicatie waarbij de apotheker zonder vooraf raadplegen van de huisarts de medicatie mag omzetten in een ander vergelijkbaar middel. Dit betreft nadrukkelijk uitzonderingssituaties, over andere medicatie blijft vooraf raadplegen van de huisarts wel nodig.

Nieuws

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats