Spring naar content

Gezamenlijke reactie op internetconsultatie (vervanger wet DBA)

Gezamenlijke reactie op internetconsultatie (vervanger wet DBA)

28 november 2019

De LHV heeft samen met de FMS, KNMT en VvAA gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring’ (onderdeel van de vervanging van de wet DBA). In dit bericht leest u waar de internetconsultatie over gaat, onze reactie en drie adviezen die we geven.

Beleid en bekostiging afbeelding

In de internetconsultatie ‘Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring’ (onderdeel van de vervanging van de wet DBA), gaat het over de maatregelen aan de bovenkant (uurtarief meer dan €75,-) én de onderkant van de markt (uurtarief tot €16,-). Het is de volgende stap in een lang traject.

Het blijft echter een conceptvoorstel waarvan het hoogst onzeker is of die in deze vorm wel door gaat. Hier kunt u het tijdpad en de acties van de LHV vanaf begin 2016 terugvinden in het dossier Wet DBA. Hieronder geven we kort weer waar de huidige voorstellen raken aan de huisartsenzorg.

De vervanger van de wet DBA gaat over alle zzp’ers in Nederland

Alleen bestaat ‘de’ zzp’er niet. Zo zijn er diepzeeduikers, dirigenten, timmerlieden en consultants. Al die zzp’ers worden in de nieuwe regelgeving in hetzelfde model gestopt. Dat model past daardoor vaak helemaal niet. Zo zijn er in de zorg hele specifieke issues rondom de kwaliteit van zorg waarmee de beoogde regelgeving onvoldoende rekening houdt. Dit geldt ook voor wat nu centraal staat in de internetconsultatie: de maatregelen voor de bovenkant en de onderkant van de markt. Kort samengevat kunt u volgens het conceptwetsvoorstel (bovenkant markt) kiezen om een opdracht voor één jaar als zelfstandige te doen, wanneer het uurtarief hoger ligt dan €75,-. Júist om de kwaliteit van zorg hoog te houden, komen wij in de internetconsultatie samen met FMS, KNMT en VvAA met drie adviezen/voorstellen.

Adviezen/Voorstellen

1. Naast duur criterium ook de mogelijkheid voor een opt-out bij een specifieke tijdelijke situatie
De opt-out geldt voor één jaar (duur criterium). Daarmee wordt voorbijgegaan aan situaties zoals een vervolgstudie of bestuursfunctie, maar ook bij ziektevervanging waarbij de grens van één jaar wordt overschreden. Ons voorstel is om in specifieke situaties toe te staan dat de opt-out langer geldt, bijvoorbeeld zo lang als de ziektevervanging duurt. Dit komt de continuïteit en daarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede.

2. Laten vervallen van de administratieve verplichtingen
De administratie om te bewijzen dat de opdracht ruimschoots boven de €16,- per uur ligt is volstrekt onnodig in de situatie van de huisarts. Deze verplichting staat haaks op de afspraken rondom ‘Ontregel de zorg’. Wij stellen als oplossing dan ook voor om in het contract tussen waarnemer en opdrachtgever de garantie op te nemen dat voldaan wordt aan het vereiste van €16,- per uur.

3. Onderzoek de tariefgrens (€75,-) voor de opt-outDe motivering voor de tariefgrens voor de opt-out is dat zelfstandigen die een dergelijk tarief krijgen, krachtige partijen zijn. Zij zijn prima in staat om zich richting opdrachtgevers in onderhandelingen gelijkwaardig op te stellen. Dat geldt volgens de LHV net zo goed voor waarnemend huisartsen. Wij vinden dan ook dat beter onderzocht moet worden welk tarief passend is. Wanneer dit tarief naar beneden gaat, kunnen waarnemers sneller gebruik maken van de opt-out. Verder waarschuwen wij voor mogelijke prijsopdrijvende effecten door het huidige voorstel. Ook wijzen wij erop dat wanneer dit zich voordoet, de praktijkhoudende huisartsen hiervoor in de tarieven gecompenseerd moeten worden.

Brede kritiek op wetsvoorstel

Inmiddels ontstaat er niet alleen bij de huisartsen, maar zzp-breed heel veel kritiek op het huidige wetsvoorstel over de boven- en de onderkant van de markt. Dit blijkt uit de reacties op het afwijzen van de huidige voorstellen door de Stichting van de Arbeid. De werkgevers- en werknemersorganisaties, die verenigd zijn in deze stichting, geven in hun reactie aan dat ze deze voorstellen onwerkbaar vinden en dat de voorstellen niet leiden tot het gewenste resultaat.

Van consultatieronde naar wetsvoorstel

Deze gezamenlijke reactie is onderdeel van de consultatieronde, het echte politieke proces over een definitief voorstel moet nog beginnen. De verwachting is dat er een voorstel voor de zomer wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het is echter wel zeer de vraag of het wetsvoorstel in deze vorm ingediend gaat worden, gezien de kritiek. Het is daarom verstandig het proces verder te volgen. Uiteraard informeert de LHV u verder over het verloop van dit proces en brengt het geluid van de huisarts in.

Nieuws

Overweeg je een maatschap met de waarnemer die al een tijd in jouw praktijk werkt? Of ben je waarnemend huisarts

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een