Spring naar content

Ggz-wachttijden leiden tot overvolle POH-ggz en huisartsen

Op 11 mei is er in de Tweede Kamer een debat over de ggz. In aanloop naar dat debat vragen we aandacht voor de overloop van de problematiek in de ggz naar de huisartsenpraktijken. De POH-ggz en huisarts zijn druk met wachttijdoverbrugging en de huisartsenzorg voor patiënten met lichte psychische klachten komt er door in de knel.

De problemen in de toegang tot de ggz zijn voor veel huisartsen een doorn in het oog. Patiënten die u verwijst naar een ggz-instelling, maar vervolgens op een lange wachtlijst belanden en in de tussentijd bij u aankloppen om toch enige hulp te krijgen. Patiënten met complexe problemen die van plek naar plek worden verwezen, omdat ze nergens goed ‘passen’. De voorbeelden zijn legio. En het stapelt allemaal op in de huisartsenpraktijk.

POH-ggz is geen alternatief voor ggz-instelling

We merken dat het beeld bij andere partijen soms is dat méér inzet van de POH-ggz een oplossing kan zijn voor de wachttijden in de ggz. Maar de POH-ggz kan de rol van de ggz niet overnemen. Want POH-ggz en huisartsen bieden echt andere zorg dan de ggz-aanbieders. Zij kunnen psychische zorg bieden bij lichte, veelvoorkomende problematiek, binnen de huisartsgeneeskundige kaders. Niet de specialistische zorg die de ggz in huis heeft.

“We zien dat huisartsen en POH’s-ggz proberen zo goed mogelijk hulp te bieden, ook voor patiënten die eigenlijk zorg van de ggz nodig hebben,” stelt Guus Jaspar, huisarts en bestuurslid van de LHV. “Dat is misschien fijn richting de patiënt, maar het is óók een risico. Als we niet uitkijken, zijn we drukker met patiënten zien als wachttijdoverbrugging, dan met de patiënten met psychische klachten die we wel gewoon binnen de huisartsenpraktijk kunnen helpen. En dan loopt het spaak. Zo zien we al dat er ook wachttijden ontstaan bij de POH-ggz en dat past niet bij de laagdrempelige zorg die we in de huisartsenzorg willen bieden.”

Politieke aandacht gevraagd

Op woensdag 11 mei gaat de Tweede Kamer in debat met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de ggz. In een brief die we samen met het NHG, VPH en InEen hebben gestuurd, hebben we de zorgen van huisartsen overgebracht aan de Kamerleden die het debat gaan voeren. In de hoop dat zij tijdens het debat ook aandacht zullen hebben voor de impact van de problemen in de ggz-sector op de huisartsenzorg.

LHV-bestuurder Guus Jaspar: “Deze problemen zijn natuurlijk niet nieuw. We vragen daar al jaren aandacht voor, ook in directe gesprekken met Kamerleden en met de bewindspersonen van VWS. En ook al is de vooruitgang traag en moeten we vaak onze boodschap herhalen, we blijven momenten zoals deze debatten aangrijpen om politici van de noodzaak te doordringen.”

Wat doen we verder: samenwerking met de ggz en sociaal domein

Naast het aankaarten van de zorgen vanuit huisartsen bij beleidsmakers en politiek, zoeken we de samenwerking op met de ggz-sector, het sociaal domein, gemeenten en zorgverzekeraars. Om ook via die weg verandering voor elkaar te krijgen.

We werken mee in de ‘stuurgroep wachttijden ggz’, waarbij onder andere via regionale gesprekstafels ggz-instellingen, huisartsen en anderen proberen het verwijsproces en de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. En wij pleiten gezamenlijk voor meer aandacht voor preventie van psychische klachten en het demedicaliseren.

Meer weten?

Een beschrijving van de rol van de POH-ggz vindt u op deze pagina.

Bekijk ook de themapagina GGZ in de huisartsenpraktijk.

Nieuws

Voor veel huisartsen is het herkenbaar: je hebt een patiënt die urgente zorg nodig heeft in de ggz, maar je

Wat zijn de vraagstukken waar je als huisarts mee te maken hebt bij patiënten met psychische klachten? Wat zijn de

In de nieuwe visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’ beschrijven we de rol van de huisartsenzorg in de zorg voor