Spring naar content

LHV besluit om zorgakkoord alsnog te tekenen

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het Integraal Zorgakkoord alsnog te ondertekenen. Dit besluit nam de ledenvergadering op dinsdag 24 januari na zorgvuldige weging van de talloze verzamelde reacties, vragen, gesprekken met en meningen van huisartsen. De LHV gaat vanaf nu volop in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZa uit te werken.

De ledenvergadering van de LHV stemde voor tekenen van het IZa om daarmee de concrete investering van zorgverzekeraars in de ANW-zorg, Meer tijd voor de Patiënt en in de overige punten van onze inzet binnen te halen. Een ruime meerderheid van de LHV-afdelingen stemde voor de ondertekening van het IZA, zij vertegenwoordigen 83% van de leden. Door nu ja te zeggen, kunnen huisartsen die dat willen binnen een jaar starten met Meer tijd voor de Patiënt. Ook kan het landelijk bestuur de belangen van de huisartsen in de uitwerking en afbakening van de IZA-afspraken de komende jaren stevig blijven behartigen.

LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk: ‘Met deze overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder. Met alle leden, ook de bezorgde en kritische. We beseffen dat dit pas de eerste, goede stap is. Samen met alle IZA-partijen kunnen we nu verder werken aan vertrouwen en aan de noodzakelijke oplossingen voor de huisartsenzorg. Het signaal dat we als huisartsen op 1 juli luid en duidelijk hebben laten horen op het Malieveld heeft mede gezorgd dat we aan de IZA-tafels dit resultaat hebben weten te boeken.’

Nee, Tenzij: voorwaarden ingevuld

In september stemden de ambassadeurs in de ledenvergadering voor een Nee, tenzij met twee belangrijke voorwaarden. In de tussentijd hebben de NZa en de zorgverzekeraars deze noodzakelijke stappen voor de ANW-zorg en Meer tijd voor de Patiënt gezet:

– De NZa-tarieven zijn gemiddeld 30% gestegen en daarmee voldoende voor het afronden van het ANW-actieplan van de huisartsen.
– Het aanbod dat nu op tafel ligt van de zorgverzekeraars biedt huisartsen de mogelijkheid om Meer tijd voor de Patiënt op verschillende manieren te realiseren in de praktijk met en een start binnen een jaar. Het aanbod van de verzekeraars is direct verbonden aan het tekenen van de huisartsen.

Puck Prince, ambassadeur afdeling Amsterdam/Almere: ‘Wij hebben, met een verdeelde achterban, toch voor het IZA gestemd. We hebben vertrouwen in het LHV bestuur, en willen vertrouwen uitstralen naar de andere ketenpartners (Zorgverzekeraars Nederland, 2e lijn, VVT, ggz) om zo verder samen te kunnen werken aan goede toekomstbestendige huisartsenzorg.’

Olaf Kuipers, ambassadeur afdeling Drenthe: ‘Ik kijk terug op een soms lastig maar ook mooi proces waarbij juist de geluiden van kritische leden geholpen hebben om tot een beter onderhandelingsresultaat te komen.’

Esther van Osselen, ambassadeur afdeling Midden-Nederland: ‘Ik ben blij met deze uitkomst. Nu kunnen we aan het werk. Het wordt wel nog een hele klus om de hoge verwachtingen die het IZa schept in te vullen en het kost tijd. Daar hebben we de inbreng van alle huisartsen voor nodig.’

Tekenen = meepraten

De LHV vindt vanaf het begin van de gesprekken over het Integraal Zorgakkoord in april jl. dat het voor huisartsen noodzakelijk is om met alle partijen aan tafel te zitten om gezamenlijk afspraken te maken. De betrokkenheid van het hele zorgveld en de gemeenten is de meerwaarde van het IZa boven de hoofdlijnenakkoorden van de afgelopen jaren. Waar het nu vaak vastloopt in de huisartsenzorg is waar het andere domeinen raakt. Denk aan wachttijden in de ggz, onvoldoende aansluiting met het sociale domein en problemen met de huisvesting van huisartspraktijken. Het IZa biedt de mogelijkheid op betere afspraken. Door te tekenen zit de stem van de huisarts aan tafel en beslissen we mee.

Het begint nu

De LHV gaat vanaf nu volop in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZa uit te werken. Dat is veel werk want er zijn veel afspraken die de huisarts raken. De resultaten van het zorgakkoord moeten zichtbaar worden in de praktijk. Het eerste belangrijke weegmoment is halverwege de vierjarige looptijd van het IZa, in 2024 dus. Als LHV blijven we kritisch en staan we voor onze inzet. Daar kunnen de leden ons aan houden en zullen wij alle ondertekenaars van het IZa ook aan houden.

Nieuws

Geen items gevonden