Spring naar content

LHV wil nieuwe verplichting Belastingdienst snel van tafel

Door een nieuwe regel van de Belastingdienst moeten inhoudingsplichtige uitbetalers per 2023 melding doen van alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht. Die situatie komt in de zorg veel voor. Als LHV verzetten we ons tegen deze verplichting. Lees meer over waar wij op inzetten en over wat deze verplichting voor jou (als waarnemend huisarts of praktijkhouder) betekent.

Wat is er aan de hand?

Een paar weken terug werden wij als LHV en verschillende andere verenigingen in de zorg gewezen op een nieuwe bepaling van de Belastingdienst en realiseerden we ons de impact die dit heeft in de zorg. Ook voor veel accountantskantoren die voor zorgverleners werken was dit nieuw.

In de huisartsenzorg komt de situatie vaak voor dat betalingen zonder btw plaatsvinden, want veel werkzaamheden van waarnemend huisartsen vallen onder de medische vrijstelling voor btw-heffing (of onder de KOR).

Voor al deze uitbetalingen moeten praktijkhouders (als je inhoudingsplichtig bent) vóór 1 februari 2023 bij de Belastingdienst gegevens aanleveren. Een deel van die gegevens (zoals BSN en geboortedatum) heb je als praktijkhouder niet in je bezit van de personen die je hebt ingehuurd. Dat zou betekenen dat praktijkhouders die gegevens met terugwerkende kracht moeten gaan verzamelen van alle uitbetalingen aan derden in 2022. Ook moet je al deze gegevens vanaf nu bij alle volgende uitbetalingen gaan verzamelen.

De verplichting betekent voor waarnemend huisartsen dat je gevraagd wordt je persoonsgegevens te verstrekken aan de opdrachtgevers voor wie je werkt en het afgelopen jaar hebt gewerkt.

Onze bezwaren

Daar hebben wij grote bezwaren tegen. De redenen voor onze bezwaren:

  1. Wij vinden dat de zorg niet onder deze verplichting zou moeten vallen. Vanwege de veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel zwaar geraakt door deze verplichting. Het is van het grootste belang om de administratieve lasten in de zorg juist terug te dringen.
  2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote administratieve lasten. Bij de praktijkhouders die moeten uitvragen en bij de waarnemers die aanleveren. We vinden dit een onredelijk beroep op de kostbare tijd van zorgaanbieders en zorgverleners.
  3. Er worden privacygevoelige gegevens opgevraagd. Dat vergt een zorgvuldige manier van uitwisselen en opslaan. Wij vinden het niet proportioneel om voor deze belastingverplichting privacygevoelige gegevens te verzamelen.
  4. De Belastingdienst heeft zelf verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet.

Onze inzet

Ons doel is een uitzonderingsmogelijkheid te krijgen voor de zorg, zodat deze verplichting uit het Belastingplan in de zorg niet van toepassing is.

Gezien de tijdsdruk die er nu is door de deadline van 1 februari van de Belastingdienst, willen we snel een uitspraak krijgen dat in ieder geval voor belastingjaar 2022 de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van de gegevens. Zodat we de lasten van het verzamelen van alle gegevens met terugwerkende kracht kunnen besparen. 

Als LHV willen we deze verplichting zo snel mogelijk van tafel hebben. Van de Belastingdienst zelf hebben we daar nog geen beweging op gezien, ondanks ons aandringen. Ook een pleidooi bij de Autoriteit Persoonsgegevens om bezwaar te maken tegen het aanleveren en verzamelen van privacygevoelige gegevens in dit kader heeft helaas niet tot positief resultaat geleid. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ons op 18 januari laten weten dat ze haar eerdere goedkeuring over de privacyaspecten van de verplichting niet wil herzien.

We richten onze pijlen daarom nu op het kabinet. Het kabinet benoemt zelf ook dat de administratieve lastendruk in de zorg moet worden verminderd. Daar spreken we hen nu op aan. Omdat we samen sterker staan en hier allemaal mee te maken hebben, vormen we een coalitie met andere verenigingen van zorgaanbieders en trekken we samen op naar de betrokken bewindspersonen.

Wat moeten huisartsen doen?

We zetten ons in om deze regel van tafel te krijgen. Maar tot die tijd hebben we wel allemaal met deze verplichting te maken. We snappen dat dit veel vragen oproept, irritatie opwekt en extra werk veroorzaakt.

We hebben op deze pagina op een rijtje gezet hoe deze verplichting jou raakt, als je praktijkhouder of waarnemend huisarts bent, en beantwoorden veel gestelde vragen die wij van leden krijgen.

Nieuws

Er komt geen uitzondering voor de zorg op de renseigneringsverplichting, waarbij opdrachtgevers gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst over betalingen

[Update: 05-01-2023] Heeft uw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet u hiervoor voor