Spring naar content

Geen uitzondering voor de zorg bij nieuwe belastingverplichting

Er komt geen uitzondering voor de zorg op de renseigneringsverplichting, waarbij opdrachtgevers gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst over betalingen aan derden waarover geen btw is betaald. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft dat, mede namens VWS-minister Helder (Ontregel de zorg), laten weten in een brief aan de LHV en de rest van de zorgcoalitie.

In de brief verwijst de staatssecretaris onder andere naar het feit dat er contacten zijn tussen de zorgcoalitie en de Belastingdienst. De Belastingdienst is echter slechts uitvoerder en kan alleen ruimte bieden in hoe zij omgaan met uitstelverzoeken, zij zijn niet in de positie om wetgeving te wijzigen. Daarom hadden we ons juist op de bewindspersoon gericht. Daarnaast hebben we ook principiële bezwaren tegen het verzamelen van deze privacygevoelige persoonsgegevens in dit kader.

Guus Jaspar, huisarts-bestuurslid van de LHV: “Dit is een zeer teleurstellende reactie vanuit deze bewindspersonen. De deur blijft hermetisch gesloten. We zien geen enkele opening op het politieke vlak om iets in deze wettelijke verplichting aangepast te krijgen voor de zorgsector.”

Lees hier de brief van de staatssecretaris aan ons

Onze bezwaren tegen deze verplichting hadden ook de Tweede Kamer bereikt en leidden tot Kamervragen aan minister Helder en staatssecretaris Van Rij. Ook die zijn nu beantwoord, in dezelfde lijn als de brief aan onze zorgcoalitie.

Guus Jaspar: “We vinden dit het zoveelste voorbeeld van een disproportionele administratieve last. Het heeft geen meerwaarde voor de patiëntenzorg en de tijd die je er in steekt gaat wel ten koste van de tijd voor patiënten. Elke individuele handeling is misschien qua tijd nog wel te overzien, maar door de stapeling van al dit soort regels gaat er toch veel kostbare tijd verloren. We blijven ons ervoor inzetten om dit tussen de oren van beleidsmakers te krijgen.”

Wat betekent dit voor jou?

Ben je praktijkhouder en heb je de gevraagde gegevens nog niet aangeleverd bij de Belastingdienst? De Belastingdienst heeft aan ons gemeld dat ze individueel contact gaan zoeken met alle opdrachtgevers die uitstel hebben aangevraagd, om te kijken welke gegevens er dan wel en wanneer kunnen worden aangeleverd.

Nu er geen aanpassing lijkt te komen van de renseigneringsverplichting voor de zorg, is het vanaf nu elk jaar verplicht om deze gegevens over betalingen aan derden zonder btw aan te leveren bij de Belastingdienst. Dat kan aan het einde van het Belastingjaar of gedurende het jaar per maand.

Ben je waarnemend huisarts en reken je over uitbetalingen aan jou geen btw? Dan kun je door opdrachtgevers gevraagd worden om enkele aanvullende gegevens bij hen aan te leveren. De Belastingdienst stelt dat je als waarnemer op grond van de wet (art. 47B AWR) verplicht ben om medewerking daaraan te verlenen, waar het om de verstrekking van het BSN gaat.

Meer uitleg over deze belastingregel

Nieuws

Door een nieuwe regel van de Belastingdienst moeten inhoudingsplichtige uitbetalers per 2023 melding doen van alle betalingen aan derden die

[Update: 05-01-2023] Heeft uw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet u hiervoor voor