Spring naar content

NZa verhoogt en differentieert ANW-uurtarief

De NZa heeft vandaag de nieuwe tarieven voor de ANW bekend gemaakt. Hiermee komt de NZa tijdig en zorgvuldig tegemoet aan een van de voorwaarden die de LHV stelde ten aanzien van het IZA, door voor 1 oktober te komen met deze aangepaste en gedifferentieerde tarieven.

Per 1 januari 2023 wordt het maximum uurtarief voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) aangepast. De tariefsverhoging en -differentiatie zijn voor huisartsen randvoorwaardelijk om de diensten onderling beter te verdelen en daarmee de werkdruk te verlagen.

IZA

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken vastgelegd over spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. Daarmee worden randvoorwaarden ingevuld voor de uitwerking van het actieplan ANW van de beroepsgroep. Het gaat om een betere verdeling van diensten op de huisartsenpost, spoed is spoed, om de verhoging en differentiatie van het ANW-uurtarief en, als stip op de horizon, de integrale spoedpost. In het IZA staan echter geen concrete bedragen en ook in de brieven van de minister kon dit nog niet verder worden ingevuld dan een totaalbedrag. Inmiddels is dit dus berekend naar bovenstaande, gedifferentieerde tarieven.

Werken naar december

Naar december toe geeft deze informatie de mogelijkheid om verder te werken aan het actieplan ‘Werkdruk in de ANW, een zoektocht naar oplossingen’. Onder andere hierover vergadert vanavond (27 september 2022) de Landelijke Ledenvergadering van de LHV.

Nieuws

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe? Wat is