Spring naar content

NZa verhoogt en differentieert ANW-uurtarief

De NZa heeft vandaag de nieuwe tarieven voor de ANW bekend gemaakt. Hiermee komt de NZa tijdig en zorgvuldig tegemoet aan een van de voorwaarden die de LHV stelde ten aanzien van het IZA, door voor 1 oktober te komen met deze aangepaste en gedifferentieerde tarieven.

Per 1 januari 2023 wordt het maximum uurtarief voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) aangepast. De tariefsverhoging en -differentiatie zijn voor huisartsen randvoorwaardelijk om de diensten onderling beter te verdelen en daarmee de werkdruk te verlagen.

IZA

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken vastgelegd over spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. Daarmee worden randvoorwaarden ingevuld voor de uitwerking van het actieplan ANW van de beroepsgroep. Het gaat om een betere verdeling van diensten op de huisartsenpost, spoed is spoed, om de verhoging en differentiatie van het ANW-uurtarief en, als stip op de horizon, de integrale spoedpost. In het IZA staan echter geen concrete bedragen en ook in de brieven van de minister kon dit nog niet verder worden ingevuld dan een totaalbedrag. Inmiddels is dit dus berekend naar bovenstaande, gedifferentieerde tarieven.

Werken naar december

Naar december toe geeft deze informatie de mogelijkheid om verder te werken aan het actieplan ‘Werkdruk in de ANW, een zoektocht naar oplossingen’. Onder andere hierover vergadert vanavond (27 september 2022) de Landelijke Ledenvergadering van de LHV.

Nieuws

De tarieven voor 2024 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de tarieven geïndexeerd, wordt het maximum aantal uren POH-GGZ

Het NZa kostenonderzoek vindt plaats op basis van een steekproef onder huisartsenpraktijken. Op 3 juli ontvangen de getrokken praktijken de

Na een succesvolle bezwaarprocedure heeft de NZa eind vorig jaar alsnog besloten dat huisartsenpraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen van de