Spring naar content

Ontwikkelingen rond commerciële ketens in de huisartsenzorg

Deze week verscheen in de media het nieuws over de inspectie die ingrijpt bij commerciële huisartsenpraktijken van Co-Med. Daarnaast krijgen we regelmatig vragen over de verschillende nieuwe vormen van huisartsenzorg en daarom geven we een update over de laatste ontwikkelingen.

Wachtkamer

Update dinsdag 23 april 2024

De Tweede Kamer stemde over de moties, ingediend tijdens het dertigledendebat op 18 april over de gevolgen van private equity in de zorg. Een groot aantal moties is aangenomen ondanks dat de minister ze had ontraden. Minister Helder staat positief tegenover het onderzoeken of de nieuwe Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) uitgebreid kan worden en alleen zorgaanbieders waarvoor winst noodzakelijk is uit te sluiten. Als LHV zijn we nauw betrokken bij de voorbereidingen van de Wibz. Daarnaast ziet de minister geen heil in een verbod op private-equitypartijen in de huisartsenzorg en het uit de hele zorg weren.

Enkele opvallende moties:

 • Aangenomen: motie van het lid Dijk (SP) over zo snel mogelijk een verbod op private-equitypartijen in de huisartsenzorg tot stand brengen en uiterlijk voor het zomerreces wetgeving naar de Tweede Kamer sturen.
  • Duiding: de minister geeft aan dat dit raakt aan eigendomsrecht en waarschijnlijk juridisch niet mogelijk is.
 • Aangenomen: motie van de leden Dijk (SP) en Bushoff (GroenLinks-PvdA) over in overleg gaan met zorgverzekeraars over een plan om huisartsenpraktijken van private-equitybedrijven tijdelijk onder beheer te nemen wanneer deze failliet gaan.
  • Duiding: in het verleden is dit bij andere zorgverzekeraars gebeurd.
 • Aangenomen: motie van de leden Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Dijk (SP) over bij de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) de lijst met uitzonderingen beperken en enkel zorgaanbieders uitzonderen waarvan kan worden onderbouwd dat een winstoogmerk noodzakelijk is.
  • Duiding: de minister was positief om dit punt mee te nemen in de voorbereiding van de Wibz.
 • Aangenomen: motie van de leden Claassen (PVV) en Krul (CDA) over private equity uit de hele zorg weren en voor de Voorjaarsnota met een plan van aanpak komen voor hoe dit wordt gerealiseerd.
  • Duiding: de minister geeft aan geen plan van aanpak te willen maken, omdat uit onderzoek blijkt dat er vooralsnog geen aantoonbare verschillen in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid tussen zorginstellingen die wel of niet door private equity zijn gefinancierd.

We zien nog steeds een toename van nieuwe toetreders in de huisartsenzorg. Het LHV standpunt is dat nieuwe toetreders een onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Maar alleen als hun werkwijze en organisatie volledig aansluiten op de kernwaarden van de huisartsenzorg en zo lang huisartsen die de patiëntenzorg verlenen onafhankelijk zeggenschap hebben over de organisatie en kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dat betekent dat de patiënt moet kunnen rekenen op een vast huisartsenteam dat dagelijks bereikbaar of beschikbaar is (of waarneming heeft geregeld). De vaste arts-patiënt-relatie is de basis van de zorg in Nederland.

Via de media bereiken ons veel klachten over slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg en dat patiënten voor een gesloten deur staan omdat de bezetting niet geregeld is. Dit vinden we  zorgelijk en we zijn dan ook blij dat de inspectie hierop strenger gaat handhaven. 

Lees meer

Bekijk ook onze eerder geplaatste berichten over dit onderwerp:

‘We houden zelf ons vak overeind!’

Wie bepaalt de toekomst van de huisartsenzorg? Organisaties met grote zakken geld of de huisartsen zelf? Geen moeilijke vraag, vinden LHV- bestuurder Hilly ter Veer en LHV-ambassadeurs Esther van Osselen en Hanneke van der Veer. Samen reageerden de drie huisartsen op een interview met twee Co-Med-directeuren in NRC. ‘Het is aan onszelf als huisartsen om de kern van ons vak overeind te houden.’ Lees het hele artikel uit De Dokter.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare