Spring naar content

Verplichting tot digitaal recept versturen: wat zijn gevolgen voor huisartsen?

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli 2024 moet dit medicatievoorschrift ook zichtbaar zijn in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. Alle huisartsenpraktijken kunnen het recept al elektronisch verzenden naar de apotheek en veruit de meeste praktijken kunnen ook al uitwisselen met het PGO. In dit bericht leggen we uit of deze verplichting consequenties heeft voor jou en jouw praktijk.

Elektronisch recept versturen naar apotheek

In principe voldoen alle huisartsenpraktijken al aan de vereiste dat een recept elektronisch moet worden verzonden aan de apotheek of apotheekhoudend huisarts. Alle HIS’en ondersteunen het en vrijwel alle recepten gaan nu al digitaal naar de apotheek.

Er zijn – ook binnen deze nieuwe wettelijke verplichting per 1 januari – nog uitzonderingssituaties mogelijk, waarin je niet verplicht elektronisch het recept hoeft te versturen naar de apotheek als je daar een goede reden voor hebt. Dan gaat het om:

  • Overmachtssituaties: dit zijn situaties waarbij je niet elektronisch kúnt voorschrijven en kunt verzenden naar de apotheek en die je achteraf kunt verantwoorden in het licht van het patiëntbelang. Bijvoorbeeld als er een storing is met het HIS en er is nu een recept nodig.
  • Uitzonderingssituaties: dit kunnen bijzondere groepen zijn zoals asielzoekers, vluchtelingen en toeristen en/of bijzondere situaties, zoals het uitgestelde recept waarbij het in het belang van de patiënt is om toch een papieren recept te gebruiken.

De norm is: het recept moet digitaal naar de apotheek. Maar zorgverlening staat altijd voorop en het welzijn van de patiënt gaat altijd voor. Van belang is daarbij dat een patiënt niet tweemaal, met het papieren recept en met het digitale recept, de voorgeschreven medicatie kan ophalen. Dat zijn dus aspecten die je moet afwegen als je wilt afwijken van de norm en die je later moet kunnen uitleggen.

Voorschrift zichtbaar in PGO

Per 1 juli 2024 gaat de verplichting in dat de medicatie-afspraak (lees: medicatievoorschrift) ook te zien moet kunnen zijn in het PGO van de patiënt, als de patiënt daarom vraagt. Veruit de meeste praktijken kunnen ook al aan die verplichting voldoen. Via het programma OPEN hebben we de koppeling van de HIS’en met PGO’s al geregeld. Praktijken die aan OPEN hebben meegedaan (dat betreft 97% van alle huisartsenpraktijken) en die hun PGO-aansluiting sindsdien hebben behouden, kunnen dus zonder aanpassingen aan deze verplichting voldoen.

Heeft jouw praktijk niet meegedaan aan OPEN? Dan heeft deze verplichting vanaf 1 juli wel gevolgen voor jou. Als LHV vinden we dat die praktijken ook nog ondersteuning moeten krijgen, om te zorgen dat ze aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Er zijn namelijk goede redenen denkbaar waarom praktijken destijds niet aan OPEN konden meedoen.

We hebben daarom een voorstel gedaan aan het ministerie van VWS over hoe deze praktijken  ondersteund kunnen worden. Zodra VWS instemt met ons voorstel, kunnen we uitleggen welke ondersteuning er komt en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. We zullen hierover berichten naar leden via onze gebruikelijke kanalen. Dus werk jij in een praktijk waar nog geen koppeling tussen HIS en PGO’s mogelijk is, houd dan onze berichtgeving extra goed in de gaten.

Eerste uitwerking van nieuwe wet gegevensuitwisseling

De verplichte elektronische uitwisseling van medicatieafspraken is de eerste concrete uitwerking van de nieuwe wet Wegiz. Die wet gaat over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wegiz is per 1 juli 2023 in werking getreden en beschrijft vooral uitgangspunten. Via aanvullende regels, die in zogenaamde AMvB’s worden vastgelegd, wordt de wet verder uitgewerkt. De eerste AMvB is nu verschenen en gaat dus over het versturen van recepten door huisartsen aan de terhandstellers (apotheken en apotheekhoudende huisartsen) en over het kunnen inzien van medicatievoorschriften in PGO’s door patiënten die dit willen.

Lees meer

Alles over online inzage in het patiëntendossier lees je in ons thema.

Nieuws

Heb jij meegedaan aan OPEN in de periode van 2019 t/m 2022? Dan heb je waarschijnlijk recht op compensatie van

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht voor huisartsen om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Vanaf 1 juli

Elke praktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt door ziekte