Spring naar content

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking

Vanaf 1 augustus is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het doel van deze wet is het verbeteren van arbeidsvoorwaarden van werknemers. We hebben voor u de meestgestelde vragen op een rij gezet.

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (aangenomen op 21 juni) verplicht werkgevers om meer zekerheid te verschaffen aan werknemers qua werktijden (voorspelbare arbeidsvoorwaarden) en meer informatie te verstrekken (transparante arbeidsvoorwaarden). Daarnaast bevat de wet een beperking van de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verbieden en is een studiekostenbeding niet in alle gevallen toegestaan. De wet gaat in op 1 augustus 2022, maar heeft op sommige terreinen ook invloed op bestaande afspraken.

FAQ en Addendum

De LHV heeft de onderdelen Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor u overzichtelijk gemaakt in een FAQ. Bovendien maakt de LHV voor haar leden een model-addendum die u helpt bij het aanpassen van de arbeidsovereenkomsten. Dit addendum is voor u als lid uiterlijk 1 augustus via de LHV-website beschikbaar.

Bekijk de vragen en antwoorden in de FAQ over

  1. Aanpassen arbeidsovereenkomsten
  2. Scholing
  3. Nevenwerkzaamheden (nevenwerkzaamhedenbeding)
  4. Meer voorspelbaar werk

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap vindt u in ons thema.

Nieuws

Op 1 augustus a.s. gaat de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Om werkgevers in de huisartsenzorg te helpen

Vanaf 1 augustus is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het doel van deze wet is het

Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat van de vaste Tweede Kamercommissie VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.