Spring naar content

Problemen in de (huisartsen)zorg vragen om stevig zorgakkoord

De eerste gesprekken over het beoogde Integrale Zorgakkoord (IZA) laten vooral de grote opgave en vele vraagstukken in de zorg zien. Dat is zeker niet nieuw voor huisartsen, die naar alle zorgpartijen verwijzen en de zorg houden over patiënten die niet verwezen kunnen worden vanwege vastlopen elders in de zorg. De LHV maakt zich sterk om de druk op de huisarts en de uitdagingen steeds onder de aandacht te brengen. Om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken is een stevig akkoord nodig, met concrete afspraken óók over het naleven daarvan.

Het IZA moet volgens VWS een antwoord geven op de maatschappelijke opgave: hoe goede toegankelijke zorg te blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, met minder (meer) zorgverleners.

Verschil maken in de praktijk

In het onderzoek naar het contracteringsproces van vorig jaar gaf een meerderheid van de huisartsen aan voorstander te zijn van landelijke afspraken mits die concreet genoeg waren om een verschil te maken in de praktijk. Veel huisartsen geven aan de effecten van het nu aflopende akkoord onvoldoende terug te zien. De druk op de zorg neemt alleen maar toe, evenals zorgen over personeel, huisvesting, werkdruk en de vervanging van de huisarts zelf bij vakantie of pensioen.

Mirjam van ’t Veld zei vanochtend in het NOS Radio 1-journaal onder andere: ‘Er zijn keiharde afspraken nodig om te zorgen dat we de problemen in de zorg oplossen. Dat zullen we samen moeten doen’. Zij reageerde hier op een onderzoek van Onderzoekscollectief Spit dat vandaag werd gepubliceerd in de Groene Amsterdammer: Wie wil er nou een eigen praktijk en dagblad Trouw waarin een aantal huisartsen de problematiek beschrijven over werkdruk zoals zij die meemaken. Luister naar het radiofragment.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld bij het NOS Radio 1 journaal

Vooralsnog zitten we nog midden in de onderhandelingen zoals ook blijkt uit de geüpdatete tijdlijn in het thema hoofdlijnenakkoord en IZA. Wij houden u op de hoogte.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande