Spring naar content

Contractering

Het afsluiten van een contract met zorgverzekeraars blijft een jaarlijks terugkerend proces voor u als praktijkhouder. We vertellen wat u wanneer moet doen. Ook leest u meer over wat wij als LHV doen om dit proces gelijkwaardiger en minder intensief te maken voor u als huisartsen.

1 overlegteam per zorgverzekeraar

Begin 2018 heeft de LHV regionale overlegteams gevormd, waarin de LHV-kringen met andere regionale huisartsenorganisaties/zorggroepen samen het gesprek voeren met uw preferente zorgverzekeraar(s). Voor iedere zorgverzekeraar is een apart overlegteam opgericht.

Deze overlegteams worden ondersteund en versterkt vanuit de LHV. Experts van het landelijk bureau werken samen met regionale beleidsmedewerkers en kringbestuurders aan een gezamenlijke aanpak. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de teams voldoende kennis, kunde en een gezamenlijke focus hebben.

Een van de doelen is om de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord, te vertalen naar de regio. Vanuit de LHV volgen we de voortgang in de besprekingen van de verschillende teams en delen waar mogelijk ervaringen en informatie met elkaar. Op die manier bundelen we alle krachten om contracten te sluiten die recht doen aan de knelpunten in de huisartsenzorg, toegespitst op elke regio. Heeft u vragen aan het overlegteam van uw preferente zorgverzekeraar of wilt u weten wat zij voor uw contract hebben bereikt? Neem dan contact op via bb@lhv.nl.

Lees meer in het artikel Overlegteams huisartsen in dialoog met zorgverzekeraars

Hoe werkt contractering?

Dankzij een vaste tijdlijn voor contracteren weet u precies wat u op welk moment in het jaar moet doen. Ook leggen we uit welke onderhandelingsruimte u heeft en waar u terecht kunt als u vastloopt.

In deze tijdlijn over contractering ziet u welke stappen er jaarlijks gezet worden.

Wat zijn de veranderingen in de contractvoorstellen die de zorgverzekeraars huisartsen hebben gedaan voor 2021 ten opzichte van 2020? Bekijk per verzekeraar de wijzigingen.

Bent u niet tevreden bent met het u aangeboden contract en hebben onderhandelingen geen verbetering gebracht? Bekijk de opties en de veelgestelde vragen.

Wanneer u met andere huisartsen gezamenlijk overlegt met zorgverzekeraars, zijn er zaken waar u volgens de regels van de Mededingingswet rekening mee moet houden. Lees verder.

Heeft u als huisarts een conflict met de zorgverzekeraar over de zorgcontractering? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Nieuws

Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.

In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen in de contracten garanties voor kwalitatief goede patiëntenzorg en oplossingen voor vraagstukken als huisartsen- en personeelstekorten en de zorg in de avond/nacht/weekend. Ook blijft de afgesproken Meer tijd voor de patiënt vooralsnog uit.