Spring naar content

Contractering

Het afsluiten van een contract met zorgverzekeraars blijft een jaarlijks terugkerend proces voor jou als praktijkhouder. We vertellen wat je wanneer moet doen. Ook lees je meer over wat wij als LHV doen om dit proces gelijkwaardiger en minder intensief te maken voor huisartsen.

4 jaar contracteringonderzoek: een negatieve trend

Huisartsen zijn nog steeds ontevreden over het contract dat ze van hun zorgverzekeraar krijgen. De contracten zijn onvoldoende om patiënten de juiste zorg te geven en om de praktijk op een gezonde manier draaiend te houden. Dat is de belangrijkste conclusie van de contracteringonderzoeken die de LHV de afgelopen vier jaar heeft laten uitvoeren door Newcom Research & Consultancy.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek hieronder (of download de PDF) en lees het artikel uit tijdschrift De Dokter.

1 overlegteam per zorgverzekeraar

Begin 2018 heeft de LHV regionale overlegteams gevormd, waarin de LHV-afdelingen met andere regionale huisartsenorganisaties/zorggroepen samen het gesprek voeren met de preferente zorgverzekeraar(s). Voor iedere zorgverzekeraar is een apart overlegteam opgericht.

Deze overlegteams worden ondersteund en versterkt vanuit de LHV. Experts van het landelijk bureau werken samen met regionale beleidsmedewerkers en ambassadeurs aan een gezamenlijke aanpak. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de teams voldoende kennis, kunde en een gezamenlijke focus hebben.

Een van de doelen is om de landelijke afspraken te vertalen naar de regio. Vanuit de LHV volgen we de voortgang in de besprekingen van de verschillende teams en delen waar mogelijk ervaringen en informatie met elkaar. Op die manier bundelen we alle krachten om contracten te sluiten die recht doen aan de knelpunten in de huisartsenzorg, toegespitst op elke regio. Heb je vragen aan het overlegteam van jouw preferente zorgverzekeraar of wil je weten wat zij voor jouw contract hebben bereikt? Neem dan contact op via bb@lhv.nl.

Lees meer in het artikel Overlegteams huisartsen in dialoog met zorgverzekeraars

Hoe werkt contractering?

Dankzij een vaste tijdlijn voor contracteren weet je precies wat je op welk moment in het jaar moet doen. Ook leggen we uit welke onderhandelingsruimte je hebt en waar je terecht kunt als je vastloopt.

In deze tijdlijn over contractering zie je welke stappen er jaarlijks gezet worden.

Wat zijn de veranderingen in de contractvoorstellen die de zorgverzekeraars huisartsen hebben gedaan voor 2023 ten opzichte van 2022? Bekijk per verzekeraar de wijzigingen.

Ben je niet tevreden met het aangeboden contract en hebben onderhandelingen geen verbetering gebracht? Bekijk de opties en de veelgestelde vragen.

Wanneer je met andere huisartsen gezamenlijk overlegt met zorgverzekeraars, zijn er zaken waar je volgens de regels van de Mededingingswet rekening mee moet houden. Lees verder.

Heb je als huisarts een conflict met de zorgverzekeraar over de zorgcontractering? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie.

Nieuws

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.