Spring naar content

Contractering

Het afsluiten van een contract met zorgverzekeraars blijft een jaarlijks terugkerend proces voor u als praktijkhouder. We vertellen wat u wanneer moet doen. Ook leest u meer over wat wij als LHV doen om dit proces gelijkwaardiger en minder intensief te maken voor u als huisartsen.

4 jaar contracteringonderzoek: een negatieve trend

Huisartsen zijn nog steeds ontevreden over het contract dat ze van hun zorgverzekeraar krijgen. De contracten zijn onvoldoende om patiënten de juiste zorg te geven en om de praktijk op een gezonde manier draaiend te houden. Dat is de belangrijkste conclusie van de contracteringonderzoeken die de LHV de afgelopen vier jaar heeft laten uitvoeren door Newcom Research & Consultancy.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek hieronder (of download de PDF) en lees het artikel uit tijdschrift De Dokter.

1 overlegteam per zorgverzekeraar

Begin 2018 heeft de LHV regionale overlegteams gevormd, waarin de LHV-kringen met andere regionale huisartsenorganisaties/zorggroepen samen het gesprek voeren met uw preferente zorgverzekeraar(s). Voor iedere zorgverzekeraar is een apart overlegteam opgericht.

Deze overlegteams worden ondersteund en versterkt vanuit de LHV. Experts van het landelijk bureau werken samen met regionale beleidsmedewerkers en kringbestuurders aan een gezamenlijke aanpak. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de teams voldoende kennis, kunde en een gezamenlijke focus hebben.

Een van de doelen is om de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord, te vertalen naar de regio. Vanuit de LHV volgen we de voortgang in de besprekingen van de verschillende teams en delen waar mogelijk ervaringen en informatie met elkaar. Op die manier bundelen we alle krachten om contracten te sluiten die recht doen aan de knelpunten in de huisartsenzorg, toegespitst op elke regio. Heeft u vragen aan het overlegteam van uw preferente zorgverzekeraar of wilt u weten wat zij voor uw contract hebben bereikt? Neem dan contact op via bb@lhv.nl.

Lees meer in het artikel Overlegteams huisartsen in dialoog met zorgverzekeraars

Hoe werkt contractering?

Dankzij een vaste tijdlijn voor contracteren weet u precies wat u op welk moment in het jaar moet doen. Ook leggen we uit welke onderhandelingsruimte u heeft en waar u terecht kunt als u vastloopt.

In deze tijdlijn over contractering ziet u welke stappen er jaarlijks gezet worden.

Wat zijn de veranderingen in de contractvoorstellen die de zorgverzekeraars huisartsen hebben gedaan voor 2022 ten opzichte van 2021? Bekijk per verzekeraar de wijzigingen.

Bent u niet tevreden bent met het u aangeboden contract en hebben onderhandelingen geen verbetering gebracht? Bekijk de opties en de veelgestelde vragen.

Wanneer u met andere huisartsen gezamenlijk overlegt met zorgverzekeraars, zijn er zaken waar u volgens de regels van de Mededingingswet rekening mee moet houden. Lees verder.

Heeft u als huisarts een conflict met de zorgverzekeraar over de zorgcontractering? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Nieuws

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn

In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen