Spring naar content

Respons kwaliteitsindicatoren 96%

Het overgrote deel van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de kwaliteitsindicatoren farmacie aangeleverd. De uitvraag over 2022 is afgesloten met een respons van 96%. Een heel mooi resultaat!

Inmiddels zijn via DESAN de benchmarkrapportages over 2022 beschikbaar. Praktijken die hebben deelgenomen aan de uitvraag ontvangen van DESAN een e-mail met inlogcode waarmee zij toegang hebben tot het benchmarkrapport.  

Lees meer

Alles over kwaliteitsindicatoren lees je in ons thema.

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei