Spring naar content

Resultaat Kwaliteitsindicatoren Farmacie 2023 (KIF)

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer hoog. Dank aan alle deelnemers!

Benchmarkrapport

Deelnemers van KIF ontvangen eind juli het benchmarkrapport van DESAN, waarin eigen resultaten ten opzichte van de gehele beroepsgroep worden weergegeven. De resultaten en opmerkingen die zijn geplaatst in de webenquête worden gebruikt om indicatoren te evalueren en verder te ontwikkelen.

Kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsindicatoren Farmacie worden jaarlijks uitgevraagd. De resultaten geven inzicht van de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Voor apotheekhoudende huisartsen stelt de LHV een aparte lijst met indicatoren samen, die aansluit bij de farmaceutische zorgverlening die wordt geleverd door apotheekhoudende huisartspraktijken.

Vragen over KIF?

Bel of mail met de apotheekhoudende afdeling, via (085) 04 80 000 of apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl. Wij helpen je graag verder!


Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis