Spring naar content

Salarisschalen Cao Huisartsenzorg per 1 februari 2024

De salarisschalen in de Cao Huisartsenzorg worden per 1 februari 2024 aangepast. Werknemers krijgen een structurele loonsverhoging die ingaat op 1 februari. Tijdens de looptijd van de cao volgen nog twee loonsverhogingen. Je vindt de nieuwe salarisschalen per 1 februari 2024 nu op de website.

Huisartsen in overleg

In de nieuwe Cao Huisartsenzorg, die op 1 januari 2024 is ingegaan, is afgesproken dat de salarissen voor werknemers structureel stijgen. De eerste loonsverhoging gaat in per 1 februari 2024. Voor deze stijging zijn de salarisschalen nu bekend. Gedurende de looptijd van de cao volgen nog twee verhogingen van 2,5%: per 1 november 2024 en per 1 mei 2025.

De salarissen in de Cao Huisartsenzorg worden per 1 februari 2024 als volgt aangepast:

  • Voor werknemers in de schalen 1 tot en met 9 met een structurele verhoging per 1 februari 2024 van 5%
  • Voor werknemers in de schalen 10 en hoger met een structurele verhoging per 1 februari 2024 van 4%
  • Met een minimum van 175 euro per maand (op basis van een voltijd-arbeidsduur).

Je vindt de nieuwe minimumsalarissen in de salaristabel hieronder.

Meer over de nieuwe Cao Huisartsenzorg

De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Lees meer over de afspraken in de nieuwe cao in dit nieuwsbericht van de LHV.

De nieuwe cao wordt nu opgemaakt en is binnenkort te downloaden.

Lees meer over cao’s en functiewaardering

Alles over cao’s en functiewaarding lees je in ons thema.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS