Spring naar content

Stappen voorwaarts richting één cao voor huisartsen in loondienst

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen in loondienst, een traject waarin we samenwerken met InEen en de LAD om tot een voorstel te komen. Met de nieuwe cao willen de cao-partijen een instrument in handen krijgen waarmee een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket beschikbaar komt voor alle huisartsen werkzaam in loondienst.

De LHV vindt één cao voor huisartsen in loondienst een belangrijke ontwikkeling omdat hopelijk meer huisartsen zich zullen verbinden aan een vaste praktijk en patiëntenpopulatie (als praktijkhouder of door in loondienst te gaan). De verwachting is dat hiermee het werken in loondienst een aantrekkelijke stap is voor huisartsen en dat het in dienst nemen van een huisarts aantrekkelijk is voor praktijkhouders.

Kort voor de zomer van 2023 hebben de LHV, InEen en de LAD de visie- en ontwerpgesprekken over één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst afgerond. Er is nu een concrete uitwerking op hoofdlijnen van de werkingssfeer en het karakter, de opbouw en de inhoud van de beoogde nieuwe cao. En er liggen voorstellen hoe we de beide huidige cao’s (de Cao Hidha en de voormalige Cao AHG) daarin kunnen harmoniseren. Daarmee zijn de onderhandelingen voor één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst ingegaan. Ons streven is om op 1 mei 2024 een nieuwe cao te hebben voor alle huisartsen in loondienst.

De LHV vertegenwoordigt bij de onderhandelingen de praktijkhouders. Maar ook hidha’s en hid’s zijn lid van de LHV en we vinden het belangrijk dat er ook voor hen een goede cao komt. Daarom hebben we een klankbordgroep van huisartsen in loondienst opgezet, die met ons meedenkt en die wij ondersteunen in hun aandeel in de onderhandelingen, ook al kunnen we hen formeel niet vertegenwoordigen in die onderhandelingen. Daarnaast houden we peilingen onder praktijkhouders en huisartsen in loondienst om ons te voeden. In januari hielden we bijvoorbeeld een peiling over het duurzaam inzetbaarheid budget uit de huidige Cao Hidha, als input voor de onderhandelingen over zinvolle maatregelen.

Op dit moment zijn de onderhandelingen volop gaande en wordt er gewerkt aan een mooi eindproduct.

Lees meer

Alles over cao’s en functiewaardering lees je in ons thema.

Nieuws

Heb je medewerkers in je praktijk die opleidingsactiviteiten gaan doen vanaf 19 augustus 2024 of later? Dan kun je als

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in