Spring naar content

Structurele financiering MTVP vanaf 2025

Vanaf 1 januari is de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) een feit. Dit geeft huisartsenpraktijken de garantie dat zij ook op de langere termijn MTVP kunnen realiseren. Als LHV zijn we blij en trots met deze mijlpaal. Structurele bekostiging van MTVP was voor ons een essentiële randvoorwaarde om het IZA te ondertekenen.

MTVP onderdeel basiszorg

Op dit moment wordt MTVP betaald uit innovatiemiddelen vanuit het zogeheten segment S3. Vanaf 1 januari 2025 wordt MTVP een vast onderdeel van de basishuisartsenzorg en voor de huisarts betaald uit de basiszorg, het zogeheten segment 1 (S1). Dit is wat we als LHV altijd hebben bepleit.

Lammert Hoeve, bestuurslid LHV: “Structurele financiering van MTVP in S1 was voor de LHV een essentiële voorwaarde om het IZA te ondertekenen. Het was een spannende exercitie en we zijn blij en trots dat het ons uiteindelijk is gelukt tot een goede oplossing te komen. Ik heb veel waardering voor de constructieve rol van de zorgverzekeraars hierbij. Ondertussen zien we nu al de impact van MTVP op het werk van de huisarts. Zij geven aan meer rust en ruimte te ervaren in hun praktijk en in gesprekken met patiënten.”

Bestuurlijke afspraken

Dat MTVP straks standaard onderdeel is van de basiszorg geeft een blijk van vertrouwen in de effectiviteit en noodzaak van het programma. Om te blijven zorgen dat het programma ook in de toekomst blijft werken hebben we samen met de andere betrokken partijen (InEen, VPH en Zorgverzekeraars Nederland) nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de voortzetting vanaf 2025. Deze afspraken gaan over de borging van de uitgangspunten en randvoorwaarden, de rol van de RHO’s, monitoring van de afspraken en de actualisering van de Leidraad.

Lees hier de gemaakte bestuurlijke afspraken na (pdf)

Voortgang tot 2028

De afgesproken doelstellingen van MTVP (verbeterde kwaliteit en toegang, vermindering van het aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid en werkplezier, beheersing van de zorgkosten) blijven in ieder geval tot en met 2028 gelden. Tijdens deze tijd gaan de partijen monitoren hoe het gaat. Daarbij kijken we ook of de aanpak om die doelstellingen te halen bijstelling nodig heeft.

Meer weten over het bereiken van deze mijlpaal?

Lees het interview in de Eerstelijns met de bestuurders van de 4 betrokken organisaties over het bereiken van deze mijlpaal.

Nieuws

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging