Spring naar content

Subsidie mogelijk voor opleiden ondersteunend personeel

Heb je medewerkers in je praktijk die opleidingsactiviteiten gaan doen vanaf 19 augustus 2024 of later?  Dan kun je als werkgever daar mogelijk een subsidie voor krijgen van SectorplanPlus. Let op: je kunt tot en met 15 juli een subsidie-aanvraag doen. Lees in dit bericht wat de voorwaarden zijn voor de subsidie en hoe je die kunt aanvragen.

De subsidiemogelijkheid geldt voor nieuwe opleidingsactiviteiten die starten tussen 19 augustus 2024 en 31 december 2025. De aanvraag voor de subsidie kun je doen vanaf 17 juni tot en met 15 juli 2024. Wacht dus niet te lang, deze aanvraagmogelijkheid is slechts enkele weken open.

Voor welke opleidingen geldt dit?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers:

  • Opleidingsactiviteit A: mbo BBL en derde leerweg. Zoals doktersassistent of – als je een apotheekhoudende huisartsenpraktijk hebt – apothekersassistent. 
  • Opleidingsactiviteit B: hbo duaal/deeltijd/associate degree. Zoals de POH-opleidingen.
  • Opleidingsactiviteit C: Training en ontwikkeling. Denk aan vakinhoudelijke (bij)scholing, training- en ontwikkelactiviteiten en scholingen of cursussen gericht op het werken in de zorg- en welzijnssector, zoals de opleiding tot spreekuurondersteuner of module triage voor doktersassistenten.

In bijlage 2 van het ‘Programma van Eisen’ lees je welke opleidingen er in aanmerking komen voor een subsidie en wat de kaders en voorwaarden zijn voor het doen van een aanvraag.

Voor opleidingen binnen activiteiten A en B mag je de subsidie van SectorplanPlus 2024-2025 combineren met subsidies vanuit de regelingen Stagefonds Zorg en Praktijkleren. Stapeling met andere scholingssubsidies is niet toegestaan.

Waar moet je op letten?

Het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor opleidingsactiviteiten die nieuw gaan starten binnen de looptijd van de subsidie. Opleidingsactiviteiten die al vóór 19 augustus 2024 zijn gestart, komen niet voor subsidie in aanmerking binnen deze ronde.

Je kunt al een aanvraag voor subsidie indienen voordat je zeker weet welke medewerker een opleiding gaat volgen. De naam en gegevens van de persoon die een opleidingsactiviteit gaat doen, kun je later nog aangeven.

Hoe kun je subsidie aanvragen?

In elke regio is er een Regioplus-werkgeversorganisatie die jou kan helpen met het aanvragen van de subsidie. Bekijk welke Regioplus-organisatie in jouw regio actief is.

De aanvraag moet gedaan worden via het SectorplanPlus portal. In het portal vind je ook het Programma van Eisen en een handleiding.

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap lees je in ons thema.

Nieuws

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen

Ben je van plan om in september 2024 te starten met het opleiden van een Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant